X
GO
nl-BEfr-FR
Webapplicatie aardappelziekte: handleiding

De webapplicatie geeft u een zicht op de relevante, actuele en plaatsgebonden informatie die nodig is om op een beredeneerde manier Phytopthora infestans in aardappelen aan te pakken.

Relevant: in de achterliggende databank gebeuren heel veel berekeningen die de ontwikkeling van de ziekte of de evolutie van de gewasbescherming simuleren. Uit de grote hoeveelheid data wordt enkel die informatie getoond die de uiteindelijke beslissing (al dan niet beschermen) ondersteunt.
Actueel: om de drie uur worden gedetailleerde weersgegevens, afkomstig van een netwerk van 48 weerstations in Vlaanderen, verwerkt in het ziektemodel. Twee maal per dag worden ze aangevuld met voorspellingen per uur tot 96 u vooruit, per klimaatregio.
Plaatsgebonden: voor elke postcode wordt rekening gehouden met de meest nabije weerstations.

Download hier de handleiding webapplicatie aardappelziekte

Downloads

Voor het downloaden van voorbije voordrachten, presentaties en studiedagen kunt u hier terecht.