X
GO
nl-BEfr-FR
Zoek op trefwoord of inhoud
Projecten uitgevoerd door of met het PCA
BIJBEMEST mercredi 19 juillet 2023

BIJBEMEST

Te hoge nitraatresiduen aan het einde van de teelt van late aardappelen hebben een negatieve impact op de waterkwaliteit en zorgen ervoor dat de...
Landbouw investeert in landschap en klimaat mercredi 16 février 2022

Landbouw investeert in landschap en klimaat

Om landbouwers te overtuigen meer in te zetten op natuur en klimaat en hen aan te moedigen de stap te zetten om te werken aan een verbeterde...
Project MiNiMax mardi 21 mars 2023

Project MiNiMax

Hoge nitraatresiduen in het najaar op landbouwpercelen dragen in Vlaanderen nog steeds bij tot overschrijdingen van de Europese normen voor grond-...
Project Metinet-Plus lundi 6 février 2023

Project Metinet-Plus

Door het toevoegen van fijnmazige neerslagdata aan adviesmodellen voor irrigatie en gewasbescherming wordt een verhoogde efficiëntie en...
Aardappelen telen binnen de restricties van MAP6 jeudi 20 février 2020

Aardappelen telen binnen de restricties van MAP6

Met de invoering van het 6e mest actie plan werden daalt de stikstofbemestingsruimte voor heel wat aardappeltelers en dienen zij meer vanggewassen...
Klimaatrobuust telen mercredi 16 février 2022

Klimaatrobuust telen

Door een slimme combinatie van teeltkeuze en teelttechnieken wordt de Vlaamse land- en tuinbouw klimaatrobuuster en zijn ze minder gevoelig aan...
Gezocht: snelle loofdoding pootgoed dimanche 28 février 2021

Gezocht: snelle loofdoding pootgoed

De actieve stof diquat mag in Europa niet meer gebruikt worden sinds november 2019. De loofdoding ziet er vanaf 2020 dan ook helemaal anders uit...

mardi 8 juin 2021

Demonstratieproject droogtekaarten

Aanhoudende droogte ten gevolge van een wijzigend klimaat wordt een steeds grotere uitdaging voor de Vlaamse land- en tuinbouwer. Door...
Slimme aardappelbewaring vendredi 1 novembre 2019

Slimme aardappelbewaring

De hoofddoelstelling van dit project is de realisatie van een slimme aardappelbewaring met het product als voornaamste uitgangspunt. De...
12