X
GO
nl-BEfr-FR
Knolcyperus rukt op

Knolcyperus rukt op

jeudi 7 septembre 2017

Knolcyperus is een moeilijk te bestrijden onkruid dat voorkomt in alle Vlaamse provincies. Er geldt al enkele jaren geen meldingsplicht meer, maar wel een bestrijdingsplicht. Om knolcyperus op een perceel uit te roeien is een jarenlange opvolging nodig.

Verbod
De teelt van knol- en wortelgewassen zoals aardappelen of wortelen zorgt voor een sterke verspreiding in en tussen percelen en is om die reden verboden. Wanneer pas later in het groeiseizoen een jonge haard met knolcyperus vastgesteld wordt in die teelten, dan mag het besmette gedeelte niet samen met de rest van het perceel gerooid en geleverd worden. Machines moeten bovendien grondig gereinigd worden.

In een dergelijke situatie zijn er meestal verschillende betrokken partijen: de gebruiker van het perceel, de eigenaar, de loonwerker, de afnemer en de buren. Soms wordt knolcyperus vermeld in contractuele bepalingen. Dit kan betekenen dat een deel van het perceel niet mag geleverd worden of dat de kosten of verliezen op een andere partij verhaald worden. In het geval van seizoenpacht moet tussen verhuurder en huurder een overeenkomst afgesloten worden waarbij de verhuurder verklaart dat het betrokken perceel vrij is van knolcyperus.

Controleer uw percelen op mogelijke besmetting nu al, in functie van volgend jaar. Het tijdig herkennen en lokaliseren van een knolcyperusbesmetting is van het grootste belang om problemen zoveel mogelijk te voorkomen. Jonge besmettingen worden het vaakst teruggevonden in kopeinden en op plaatsen waar restaarde opgevoerd is, maar ze komen ook voor midden in het perceel. Ze zijn zichtbaar vanaf half mei tot oktober. Ze vallen op omdat ze niet afsterven na de onkruidbestrijding. Vanaf juni worden ook knolletjes gevonden aan de planten.

 

Volgende maatregelen zijn verplicht (onderdeel IPM-wetgeving):

  • percelen met een gekende besmetting als laatste bewerken,
  • machines reinigen bij verlaten van het perceel,
  • mechanische of chemische bestrijding toepassen,
  • verbod op teelt van wortel, en knolgewassen tenzij verwijdering van praktische alle grond door wassen, afborstelen, sorteren, ziften…,
  • verboden grond af te voeren, tenzij grond bij kluitplanten na controle,
  • geen seizoenpacht/cultuurcontract mogelijk

 

Klik hier voor meer info over de bestrijding van knolcyperus

 

Print
Comments are only visible to subscribers.