X
GO
nl-BEfr-FR
Kostenefficiënt naar een duurzame aardappelteelt in 2030 vendredi 28 juillet 2023

Kostenefficiënt naar een duurzame aardappelteelt in 2030

In het kader van de Green Deal wil Europa tegen 2030 het gebruik en risico van chemische gewasbeschermingsmiddelen reduceren met 50% en het...
Bestrijding van aardappelopslag in andere teelten mardi 30 mai 2023

Bestrijding van aardappelopslag in andere teelten

Aangezien er vorig jaar weinig MH kon toegepast worden, is de verwachting dat er dit jaar meer aardappelopslag zal zichtbaar zijn. 
Onkruidbestrijding in de aardappelteelt voorjaar 2023 jeudi 20 avril 2023

Onkruidbestrijding in de aardappelteelt voorjaar 2023

In de onkruidbestrijding bij aardappelen is een goedevooropkomst behandeling van groot belang. Stem uw middelenkeuze af op de aanwezige onkruiden.
Knolcyperus: teeltverbod in randvoorwaarden 2023 mardi 7 juin 2022

Knolcyperus: teeltverbod in randvoorwaarden 2023

Vanaf 2023 wordt het teeltverbod van wortel-, bol- en knolgewassen op een door knolcyperus besmet perceel opgenomen in de randvoorwaarden van het...
Na-opkomst onkruidbestrijding jeudi 19 mai 2022

Na-opkomst onkruidbestrijding

Door de droogte valt de werking van voor-opkomst onkruidbestrijding op veel percelen tegen. De regen kan voor enig nawerking van bodemherbiciden...
Gevoeligheidstabel herbiciden versus onkruiden vendredi 15 avril 2022

Gevoeligheidstabel herbiciden versus onkruiden

Bij de keuze van herbiciden dienen middelen gekozen te worden in functie van de te verwachten onkruiden.

Onkruidbestrijding in de aardappelteelt voorjaar 2022 mercredi 13 avril 2022

Onkruidbestrijding in de aardappelteelt voorjaar 2022

Onkruidbestrijding in aardappelen is gebaseerd op een degelijke vooropkomst behandeling. Stem uw middelenkeuze af op de aanwezige onkruiden.
Vergeet doornappel niet jeudi 20 mai 2021

Vergeet doornappel niet

Een vooropkomst toepassing blijft in aardappelen de basis voor een geslaagde onkruidbestrijding, ook al zagen we vorig seizoen door de droogte op...
Onkruidbestrijding na opkomst vendredi 8 mai 2020

Onkruidbestrijding na opkomst

De weersomstandigheden waren de voorbije weken niet altijd geschikt voor een goede voor-opkomst behandeling. Mogelijk zal er na de opkomst een...
12