X
GO
nl-BEfr-FR

Gebruiksvoorwaarden

Disclaimer – Afwijzing van aansprakelijkheid – Gebruiksvoorwaarden van de site - Het gebruik van de website www.PCAinfo.be is onderworpen aan de algemene voorwaarden die hierna volgen. Elke bezoeker van de website wordt geacht hiervan kennis te nemen en deze voorwaarden zonder enig voorbehoud te aanvaarden. Het PCA besteedt veel aandacht en zorg aan de website www.PCAinfo.be en streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Onvolkomenheden als gevolg van menselijke vergissingen of technische storingen zijn echter mogelijk, waardoor het PCA de juistheid, nauwkeurigheid, volledigheid of de mate van actueel zijn van de verstrekte gegevens niet kan garanderen. Het PCA aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit het raadplegen of gebruik van de informatie en adviezen die via de website verstrekt worden. Het PCA is niet verantwoordelijk voor welke beslissing of handeling dan ook die door de gebruiker van www.PCAinfo.be wordt genomen op basis van de verstrekte informatie of gegevens Het PCA stelt alles in het werk om deze website goed te laten functioneren en onderbrekingen van technische aard zo veel mogelijk te voorkomen. Hierbij spelen veel factoren voor PCA een belangrijke rol, waaronder de afhankelijkheid van externe partijen. Het PCA kan derhalve niet garanderen dat de website te allen tijde toegankelijk is of naar behoren functioneert. Het PCA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade als gevolg van het verminderd of tijdelijk niet functioneren van de website www.PCAinfo.be. Tevens is het PCA niet aansprakelijk voor eventuele virussen of ‘malware’ op de site of de server die de informatie toegankelijk maakt. De site www.PCAinfo.be bevat verwijzingen of links naar websites van derden. Het PCA heeft geen enkele invloed op deze websites of op de informatie die via deze sites wordt verstrekt. Het PCA aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor het raadplegen of gebruik van informatie van deze websites van derden. Het PCA geeft de gebruiker van www.PCAinfo.be de toelating om gegevens te raadplegen, af te drukken en aan te wenden voor persoonlijk gebruik. Elke verdere verveelvoudiging, op welke wijze ook, distributie, commercialisering, of exploitatie van de verstrekte informatie en gegevens is uitgesloten.