X
GO
nl-BEfr-FR

Privacy Verklaring

[1 november 2017] Interprovinciaal Proefcentrum voor de Aardappelteelt - PCA verbindt zich ertoe uw privacy te bewaken. Deze verklaring heeft betrekking tot de volledige site van het Interprovinciaal Proefcentrum voor de Aardappelteelt - PCA en omhelst het gebruik en verzamelen van gegevens. Door het gebruik van de site van Interprovinciaal Proefcentrum voor de Aardappelteelt - PCA verklaart u zich akkoord met de privacyregeling. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS De persoonsgegevens op de site van het Interprovinciaal Proefcentrum voor de Aardappelteelt - PCA die het onderwerp uitmaken van een verwerking worden vermeld in Wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, welke rechten toekent aan de betrokken personen. Dit houdt in: recht op inlichtingen wat betreft de bestemming van deze gegevens, recht op de ondervraging van de verwerkingsverantwoordelijke, recht op toegang tot de gegevens, recht op verbetering, recht op verzet en recht op verwijdering na het verstrijken van de termijn die voor het aangekondigde doeleind noodzakelijk is. GEBRUIK VAN DE GEGEVENS Door het gebruik van de site van het Interprovinciaal Proefcentrum voor de Aardappelteelt - PCA en het aanvaarden van deze privacyregeling geeft u toestemming om de door u overgemaakte persoonsgegevens te verzamelen, op te slaan en te laten verwerken door PCA vzw in het kader van de diensten die gepaard gaan met uw lidmaatschap of uw registratie op de site van Interprovinciaal Proefcentrum voor de Aardappelteelt - PCA. BIJWERKEN VAN DEZE PRIVACYVERKLARING Deze Privacyverklaring kan regelmatig en zonder voorafgaande kennisgeving ten alle tijde worden bijgewerkt om het gegevensgebruik van het Interprovinciaal Proefcentrum voor de Aardappelteelt - PCA correct te weerspiegelen. Bovenaan deze verklaring vindt u de datum van de laatste bijwerking.