X
GO
nl-BEfr-FR
Zoek op trefwoord of inhoud
Projecten uitgevoerd door of met het PCA
Project GLOBEVO vrijdag 27 oktober 2023

Project GLOBEVO

Twintig jaar geleden had onze aardappelteelt veel last van aardappelcysten veroorzaakt door het aardappelcysteaaltje (Globodera). Op dit moment...
Project BIJBEMEST woensdag 19 juli 2023

Project BIJBEMEST

Te hoge nitraatresiduen aan het einde van de teelt van late aardappelen hebben een negatieve impact op de waterkwaliteit en zorgen ervoor dat de...
Landbouw investeert in landschap en klimaat woensdag 16 februari 2022

Landbouw investeert in landschap en klimaat

Om landbouwers te overtuigen meer in te zetten op natuur en klimaat en hen aan te moedigen de stap te zetten om te werken aan een verbeterde...
Project MiNiMax dinsdag 21 maart 2023

Project MiNiMax

Hoge nitraatresiduen in het najaar op landbouwpercelen dragen in Vlaanderen nog steeds bij tot overschrijdingen van de Europese normen voor grond-...
Project Metinet-Plus maandag 6 februari 2023

Project Metinet-Plus

Door het toevoegen van fijnmazige neerslagdata aan adviesmodellen voor irrigatie en gewasbescherming wordt een verhoogde efficiëntie en...
Aardappelen telen binnen de restricties van MAP6 donderdag 20 februari 2020

Aardappelen telen binnen de restricties van MAP6

Met de invoering van het 6e mest actie plan werden daalt de stikstofbemestingsruimte voor heel wat aardappeltelers en dienen zij meer vanggewassen...
Klimaatrobuust telen woensdag 16 februari 2022

Klimaatrobuust telen

Door een slimme combinatie van teeltkeuze en teelttechnieken wordt de Vlaamse land- en tuinbouw klimaatrobuuster en zijn ze minder gevoelig aan...
Gezocht: snelle loofdoding pootgoed zondag 28 februari 2021

Gezocht: snelle loofdoding pootgoed

De actieve stof diquat mag in Europa niet meer gebruikt worden sinds november 2019. De loofdoding ziet er vanaf 2020 dan ook helemaal anders uit...

dinsdag 8 juni 2021

Demonstratieproject droogtekaarten

Aanhoudende droogte ten gevolge van een wijzigend klimaat wordt een steeds grotere uitdaging voor de Vlaamse land- en tuinbouwer. Door...
123