X
GO
nl-BEfr-FR
Zoek op trefwoord of inhoud
Projecten uitgevoerd door of met het PCA
Project MiNiMax dinsdag 21 maart 2023

Project MiNiMax

Hoge nitraatresiduen in het najaar op landbouwpercelen dragen in Vlaanderen nog steeds bij tot overschrijdingen van de Europese normen voor grond-...
Project Metinet-Plus maandag 6 februari 2023

Project Metinet-Plus

Door het toevoegen van fijnmazige neerslagdata aan adviesmodellen voor irrigatie en gewasbescherming wordt een verhoogde efficiëntie en...
Aardappelen telen binnen de restricties van MAP6 donderdag 20 februari 2020

Aardappelen telen binnen de restricties van MAP6

Met de invoering van het 6e mest actie plan werden daalt de stikstofbemestingsruimte voor heel wat aardappeltelers en dienen zij meer vanggewassen...
Klimaatrobuust telen woensdag 16 februari 2022

Klimaatrobuust telen

Door een slimme combinatie van teeltkeuze en teelttechnieken wordt de Vlaamse land- en tuinbouw klimaatrobuuster en zijn ze minder gevoelig aan...
Gezocht: snelle loofdoding pootgoed zondag 28 februari 2021

Gezocht: snelle loofdoding pootgoed

De actieve stof diquat mag in Europa niet meer gebruikt worden sinds november 2019. De loofdoding ziet er vanaf 2020 dan ook helemaal anders uit...
Slimme Boeren Boeren Slim donderdag 1 februari 2018

Slimme Boeren Boeren Slim

HOEV - Verbeterde afzet van hoeveaardappelen woensdag 19 februari 2020

HOEV - Verbeterde afzet van hoeveaardappelen

Het project “Verbeterde afzet van hoeveaardappelen” wil alle boeren die aan thuisverkoop van aardappelen doen (of dit overwegen te...
SYTRANSPOM - Synergie Transfrontalière de la Pomme de Terre maandag 1 juli 2019

SYTRANSPOM - Synergie Transfrontalière de la Pomme de Terre

De aardappelteelt heeft een aanzienlijke economische impact op de drie zones van de regio. Deze productie voedt immers een hele commerciële lijn...

woensdag 8 februari 2017

DOBIO - Doorstroming van expertise en technieken uit de biologische landbouw naar de gangbare akkerbouw (PDPO III - Leader Meetjesland)

12