X
GO
nl-BEfr-FR

 

PCA vzw

Het PCA is een VZW voor onafhankelijk praktijkonderzoek en voorlichting voor de aardappelteelt. De vzw werd opgericht in 1992 als een gezamenlijk initiatief van de provincies Oost- en West-Vlaanderen met de steun van de Vlaamse Overheid. Sinds 2012 is de West-Vlaamse afdeling van het PCA (Beitem) opgenomen in de structuur van Inagro.

Het voorzitterschap wordt waargenomen door mevrouw Leentje Grillaert, gedeputeerde van het Provinciebestuur Oost-Vlaanderen. Bart Naeyaert, gedeputeerde van het Provinciebestuur West-Vlaanderen is ondervoorzitter.

De Vlaamse Overheid erkent het PCA als Praktijkcentrum en geeft investeringssubsidie en werkingssubsidie voor het Programma Landbouwcentrum Aardappelen (coördinatie door het PCA).

 

Missie

PCA vzw heeft tot doel de aardappelteelt in al zijn vormen te steunen en te bevorderen. Dit kan door proefondervindelijk onderzoek en demonstratieve voorlichting in verband met de aardappelteelt en door het vulgariseren van deze onderzoeksuitslagen. Het coördineren van praktijkgericht onderzoek en van de voorlichting in verband met de teelt, de bewaring, het bereiden, de handel en de verwerking van consumptieaardappelen en pootaardappelen sluit hierbij aan. Ook het verschaffen van alle nuttige mededelingen aan belanghebbende telers, het organiseren van studievergaderingen, cursussen, bedrijfsbezoeken en tentoonstellingen behoren tot deze doelstelling.

 

Objectief en onafhankelijk onderzoek

Rassenvergelijking, bemesting, teelttechniek, gewasbescherming en b'ewaring, pootgoedteelt en biologische teelt zijn slechts enkele aspecten van het PCA-onderzoek. De proefveldwerking van het PCA omvat voornamelijk veldproeven bij praktijktelers. Aardappelziekteproeven gebeuren op de eigen terreinen van het proefcentrum.

Het grootste deel van de veld- en bewaarproeven wordt uitgevoerd in overleg mét en dóór de partners van het gemeenschappelijk Programma Landbouwcentrum Aardappelen: Inagro, Bodemkundige Dienst van België, VTI Poperinge, PIBO Tongeren, LTCW Sint-Niklaas en ADLO (Vlaamse Overheid). Het PCA coördineert het Landbouwcentrum Aardappelen en daarmee ook de gehele Vlaamse aardappelproefveldwerking. Daarnaast is er een nauwe samenwerking met Wallonië (Fiwap en Carah). Hierdoor gebeurt het Belgisch aardappelonderzoek op ruime schaal en met een grote geografische spreiding. 

Andere proeven kaderen in de erkenningsprocedure van gewasbeschermingsmiddelen. Zij worden uitgevoerd volgens de GEP-standaard. PCA beschikt over een GEP-erkenning. Deze erkenning slaat op gewasbespuitingen, knolbehandelingen (vernevelen, poederen) en granulaattoediening in aardappelen.