X
GO
nl-BEfr-FR
Karakterisatie van stammen van de aardappelziekte in Wallonië (2013-2021)

Karakterisatie van stammen van de aardappelziekte in Wallonië (2013-2021)

maandag 27 februari 2023

Phytophthora infestans blijft het grootste probleem in de aardappelteelt (onder "normale" weersomstandigheden). Hoewel aardappeltelers nu beter uitgerust zijn dan vroeger (efficiënte waarschuwingssystemen, doeltreffende fungiciden en nieuwe, steeds robuustere rassen), stelt de evolutie van de aardappelziekte de gewasbeschermingspraktijken ter discussie.

Dankzij het samenwerkingsproject (Euroblight Consortium) is het mogelijk de evolutie van Phytophtora infestans-populaties op Europees niveau te volgen. Dankzij dit werk kunnen de verschillende genotypes in Europa, maar ook in België en meer bepaald in Wallonië, in kaart worden gebracht. De studie van de populaties toont een verandering van de op ons grondgebied aanwezige stammen, met het verdwijnen van de oude stammen (1_A1, 6_A1 en 13_A2) en een sterke toename van de nieuwe stammen (voornamelijk 36_A2). In 2021 werden ook 3 nieuwe genotypes ontdekt (41_A2, 43_A1 en 44_A1). 

Deze verschillende stammen worden bestudeerd in verband met hun gedrag tegen de verschillende fungiciden en hun vermogen om zich te ontwikkelen op bepaalde robuuste variëteiten. Kennis van deze parameters is essentieel voor een optimale bestrijding van de ziekte.
 

Hieronder kunt u het volledige artikel nalezen. 

Karakterisatie van stammen van de aardappelziekte (2022)

Print

Documenten voor download

Comments are only visible to subscribers.