X
GO
nl-BEfr-FR
Erosie in de akkerbouw: knelpunten en oplossingen

Erosie in de akkerbouw: knelpunten en oplossingen

Demoproject

dinsdag 5 april 2016

Na een eerste evaluatie van de erosiewetgeving van 2014, heeft de Vlaamse Regering eind 2015 het maatregelenpakket aangepast om de landbouwer meer ruimte te laten de eigen expertise te integreren in de erosiebestrijding. 

Allerlei aparte wetgevingen zoals vergroening, erosie, mestdecreet, bufferzones, … maken het echter niet eenvoudig. Hoe kunnen al deze regels toegepast worden op bedrijfsniveau? Omdat er nog heel wat vragen overblijven, startte begin maart een demoproject waarbij  verschillende partners binnen de akkerbouw de handen in elkaar slaan. De focus ligt op aardappelen, bieten en maïs. Deze drie gewassen staan bekend om hun erosiegevoeligheid. Inagro, PCA (Proefcentrum voor de Aardappelteelt, KBIVB (Bieteninstituut), LCV (Landbouwcentrum Voedergewassen), PIBO-Campus (Provinciaal Instituut voor Biotechnisch Onderwijs) en CIPF (Onafhankelijk Groenvoedercentrum) werken hiervoor samen. 


In het kader van dit project zullen we met voorlichtingsactiviteiten de telers informeren en via demonstratieplatforms en machinedemo’s de knelpunten, mogelijkheden, voor- en nadelen van diverse teelttechnieken aantonen. Er zal gewerkt worden op een aantal specifieke knelpunten die landbouwers ervaren.
Voor de bietenteelt (KBIVB) ligt de klemtoon op  niet-kerende grondbewerking. Tegelijkertijd zal er ook aandacht zijn voor de keuze van groenbedekkers en hoe die het best kunnen vernietigd worden (tijdstip en werkwijze). 
Bij aardappelen ligt de klemtoon op de aanleg van drempels tussen de ruggen. Deze teelttechnische maatregel is binnen de erosiewetgeving verplicht op rode en paarse aardappelpercelen. Telers/loonwerkers die nog met praktische vragen zitten, kunnen terecht bij het PCA en Inagro voor begeleiding. Bel of mail ons! Op de demoplatforms zullen Inagro, PCA en PIBO-Campus de positieve werking aantonen van drempels. De komende 2 jaar zullen 3 demo’s georganiseerd worden waar diverse drempelmachines aan het werk zullen gaan. 
Voor maïs wordt er samengewerkt tussen het LCV, CIPF en PIBO-Campus. Verschillende thema’s zullen bij deze teelt aan bod komen op de verschillende demoplatforms: niet-kerende grondbewerking, striptill (in combinatie met organische bemesting),  drempels, onderzaai gras, … 

Anderzijds zullen binnen het project ook innovatieve technieken voor erosiebestrijding gedemonstreerd worden. Als er kan aangetoond worden dat deze technieken een groot erosiereducerend vermogen hebben, kunnen deze in de toekomst misschien worden opgenomen in de erosiewetgeving en een extra alternatief vormen voor de landbouwers. Hierbij wordt bijvoorbeeld gedacht aan drempels bij de maïsteelt.


Contactgegevens:

KBIVB: Ronald Euben, r.euben@irbab.be, tel; 0472/ 36 21 54
PCA: Ilse Eeckhout, ie@proefcentrum-kruishoutem.be, tel. 09/ 381 86 92
Inagro: Veerle De Blauwer, veerle.deblauwer@inagro.be, tel. 051/27 32 43
LCV: Gert Van de Ven,  Gert.vandeven@provincieantwerpen.be, tel. 014/ 85 27 07
PIBO-campus: Martine Peumans, martine.peumans@pibo.be, tel. 012/ 39 80 56
CIPF: Jurgen Depoorter, j.depoorter@cipf.be, 016/ 46 43 80

In kader van een vorig demoproject “Diffuse vervuiling door gewasbeschermingsmiddelen in de akkerbouw beperken: hoe praktisch aanpakken?” werd een brochure gemaakt met een overzicht van enkele drempelmachines die gedemonstreerd werden in de afgelopen twee jaar. U kunt deze brochure terugvinden in bijlage. 

  

Print

Documenten voor download

Comments are only visible to subscribers.