X
GO
nl-BEfr-FR
Aanwezigheid van groeischeuren in pootaardappelen

Aanwezigheid van groeischeuren in pootaardappelen

donderdag 12 januari 2017

In overleg met de sector (Vlaamse Verbond van Pootgoedtelers, Inagro/PCA en Belgapom) zal het Departement Landbouw en Visserij deze campagne een uitzondering toestaan voor groeischeuren in pootaardappelen. Enkel knollen met groeischeuren dieper dan 1,5 cm zullen als knollen met misvormingen worden beschouwd.

 

Seizoen 2016

2016 was op het gebied van weersomstandigheden een zeer wispelturig jaar, en dit heeft zijn effect gehad op de teelt van pootaardappelen. Door een ongelijkmatige groei, onder meer als gevolg van onregelmatige vochtvoorziening, ontstonden er groeischeuren in de knollen: bij droogte stopt de groei en verliest de schil zijn elasticiteit, bij nieuwe groei na neerslag kan de knol dan scheuren of barsten.

Heel wat partijen Vlaams pootgoed vertonen in grote mate deze symptomen. Het fenomeen komt in hoofdzaak tot uiting bij de fritesrassen (Agria, Fontane …).

De aanwezigheid van groeischeuren heeft echter geen effect op de intrinsieke kwaliteit van de pootaardappelen: de opkomst en groeikracht worden er niet door beïnvloed.

 

Gebrek

Groeischeuren bij pootaardappelen worden beschouwd als een uitwendig gebrek. De Europese handelsnormen en het Vlaams keuringsreglement voorzien een maximale tolerantie van 3% voor uitwendige gebreken. Indien de aanwezigheid van de groeischeuren tijdens deze campagne mee gerekend zouden worden als uitwendig gebrek, is de kans reëel dat er een tekort ontstaat van bepaalde pootgoedrassen waardoor het risico op frauduleuze handel toeneemt. Dit kan enorme fytosanitaire risico’s met zich meebrengen.

Tijdens deze campagne zullen alleen knollen met groeischeuren dieper dan 1,5 cm mee in rekening gebracht worden voor de norm van 3%. Dit wil zeggen dat partijen met meer dan 3% knollen met groeischeuren dieper dan 1,5 cm niet in de handel kunnen worden gebracht. Partijen met groeischeuren minder dan 1,5 cm diep, mogen ongeacht het aanwezigheidspercentage van de groeischeuren, in de handel gebracht worden.

Aangezien groeischeuren ook kunnen ontstaan ten gevolge van Rhizoctonia-aantastingen (lakschurft), zullen partijen waarbij tijdens de officiële veldkeuring op het perceel een aantasting aangetroffen is,  verder opgevolgd worden. Daardoor worden de risico’s ingeperkt.

 

Bron : persbericht Departement Landbouw en Visserij, Vlaamse Overheid

Print
Tags:

Comments are only visible to subscribers.