X
GO
nl-BEfr-FR
Coloradokever aanwezig in alle stadia

Coloradokever aanwezig in alle stadia

Seizoen 2021

dinsdag 22 juni 2021

Op meerdere plaatsen wordt de coloradokever in diverse stadia - zowel eitjes, larven als volwassen kevers - waargenomen.

 

Aardappelopslag

De kevers die een paar weken geleden uit de grond kropen (voornamelijk op percelen waar vorig jaar aardappelen stonden), voeden zich eerst met opslagplanten. Vervolgens paren ze en leggen de wijfjes eitjes af. Na de ei-afleg sterven de kevers. Op dat ogenblik worden weinig kevers teruggevonden en zijn er ook nog maar weinig larven waar te nemen. De eitjes kunnen wel gemakkelijk teruggevonden worden.

Uit die eitjes (tot 800 per wijfje) komen na verloop van dagen larven tevoorschijn die de aardappel-(opslag)plant kaalvreten. Na het doormaken van vier vraatzuchtige, larvale stadia verpoppen ze in de grond om massaal als kever te verschijnen gedurende de zomermaanden. Op dat moment migreren de kevers naar aardappelpercelen om daar hun cyclus verder te zetten.

Cyclus doorbreken

Bestrijding van aardappelopslag is noodzakelijk om de populatie een flinke klap toe te dienen. Dit verhindert immers dat de eitjes en larven zich verder kunnen ontwikkelen tot pop en kever. Bovendien is de bestrijding van aardappelopslag aan te raden in het kader van de preventie van nematoden en aardappelziekte.

Bestrijding

Eén wijfje legt voldoende eitjes voor 100 tot 200 nakomelingen, de vraatzuchtige larven. Het zijn vooral deze larven die bestreden kunnen worden - liefst in een jong stadium - om het aantal coloradokevers in aardappelpercelen te beperken.
Een behandeling met een of meerdere insecticiden is pas rendabel vanaf een hoge bezetting van coloradokever, verspreid in het perceel. Op basis van proeven wordt een drempel aangenomen van minstens 2 à 4% loofvernietiging in omstandigheden met droogtestress. Een volleveldse behandeling is niet altijd nodig. Vaak komen coloradokevers in haarden of aan de randen van percelen voor, en dan verdient een pleksgewijze behandeling van deze haarden of de randen de voorkeur.

Bij de recentere insecticiden die uitsluitend erkend zijn tegen coloradokever hebben we o.a. Coragen, Tracer (spinosad) en Neemazal (azadirachtine). Het zijn middelen die vooral een maagwerking hebben, dus door inname van behandeld blad. De nawerking is lang, van 10 dagen (Tracer) tot 3 weken (Coragen). Ze zijn weinig temperatuurafhankelijk, maar belangrijk zijn een hoge luchtvochtigheid en lage UV-index, dus best ’s avonds toepassen. Ze zijn tevens bijzonder selectief voor predatoren van bladluizen, en andere nuttige insecten. Deze middelen zijn dus te verkiezen in een geïntegreerde bestrijding van coloradokever in aardappelen. Neemazal en Tracer zijn ook erkend voor gebruik in biologische teelt.
 

 

Respecteer steeds de principes van IPM (geïntegreerde gewasbescherming)!

IPM in de akkerbouw (demonstratieproject met de steun van de het Departement Landbouw en Visserij)

 

 

Print

Comments are only visible to subscribers.