X
GO
nl-BEfr-FR
Kostenefficiënt naar een duurzame aardappelteelt in 2030 vrijdag 28 juli 2023

Kostenefficiënt naar een duurzame aardappelteelt in 2030

In het kader van de Green Deal wil Europa tegen 2030 het gebruik en risico van chemische gewasbeschermingsmiddelen reduceren met 50% en het...

woensdag 8 februari 2017

Sectorbrede geïntegreerde beheersing van ritnaalden (IWT)

Populaties van ritnaalden bouwen zich op in percelen met een recente voorgeschiedenis van gras(klaver) of graan. De laatste jaren stelt men...

woensdag 8 februari 2017

Werkgroep aardappelmoeheid

De doelstelling van het overleg is het uitwerken en uitvoeren van een nationaal actieplan voor de beheersing van aardappelmoeheid.