X
GO
nl-BEfr-FR
Looftrekken geeft een snelle loofdoding en weinig hergroei

Looftrekken geeft een snelle loofdoding en weinig hergroei

In kader van de Operationele groep “Gezocht: snelle loofdoding voor pootgoed” willen we spuitschema’s en mechanische loofdodingstechnieken vinden die even snel werken als de actieve stof diquat.

donderdag 16 februari 2023

In kader van de Operationele groep “Gezocht: snelle loofdoding voor pootgoed” willen we spuitschema’s en mechanische loofdodingstechnieken vinden die even snel werken als de actieve stof diquat (waarvan de erkenning sinds 2019 ingetrokken is). De aangroei van pootgoed moet snel stoppen, zodat de loofdoding plaatsvindt op het moment van de gewenste maatsortering. De kans op virusbesmetting moet minimaal zijn dankzij een snelle doding zonder hergroei. De overblijvende erkende actieve stoffen werken (visueel) trager. Anders dan bij diquat zijn er ook meerdere bespuitingen nodig, al dan niet in combinatie met een mechanische loofdoding, zoals loofklappen of loofbranden. Ook mechanische loofdoding kent nadelen. Denk aan rijden tussen de ruggen, de arbeidsintensiviteit en mogelijk structuurbederf. Maar het is wel de snelste manier om de groei stil te leggen.

In deze proef hebben we ...
•    de vergelijking gemaakt tussen mechanische schema’s en een chemisch schema met Gozai en Spotlight Plus.
•    de vergelijking gemaakt tussen loofklappen in combinatie met chemische bespuitingen en loofklappen in combinatie met looftrekken.

De proef werd aangelegd in het ras Markies. Dit is een late cultivar met een gemiddelde opbrengst en stevig, snel ontwikkelend loof. Dit maakt het een moeilijk gewas om begin augustus te loofdoden.

Tabel 1 - Toegepaste schema's in de proef Markies (PCA 2022)

Image

 

Stengelafdoding

Tijdens de eerste waarneming van de stengelafdoding was het effect van een behandeling met Spotlight Plus 1 dag na het klappen goed te zien. Het verschil in stengelafdoding met het object waar de Spotlight Plus behandeling 7 dagen na het klappen werd uitgevoerd was echter niet meer te zien naarmate de proef vorderde. De sterkste stengelafdoding op het einde van de proefperiode werd teruggevonden bij de objecten die eerst geklapt en daarna met chemie behandeld werden. Het chemisch loofdoden en een behandeling Gozai en daarna pas klappen resulteerde in de laagste stengelafdoding doorheen de proefperiode.

 

Hergroei

Hergroei is omwille van virusoverdracht absoluut niet gewenst in de pootgoedteelt. Uit deze proef bleek dat klappen resulteerde in sterke hergroei van het gewas, waardoor vervolgbehandelingen nodig waren. Op het eerste beoordelingsmoment resulteerde het behandelen met Spotlight Plus 1 dag na het klappen in minder hergroei dan het behandelen met Spotlight Plus 7 dagen na het klappen. Deze verschillen waren niet meer zichtbaar op het einde van de proef. Ook chemische loofdoding leidde tot sterke hergroei in Markies. Het klappen in combinatie met looftrekken daarentegen resulteerde in minieme hergroei doorheen de volledige proef.

 

Opbrengst

De totale opbrengst van de chemische geloofdode plots was opmerkelijk hoger dan die van de mechanisch geloofdode plots. Wanneer de mechanische schema’s vergeleken worden kon er enkel een hogere totale opbrengst teruggevonden worden in het schema waar de loofdoding later gestart werd.  
Net voor de start van de loofdoding werden enkele proefrooiingen uitgevoerd. Door de opbrengst te vergelijken met de opbrengst op het einde van de loofoding kan er een inschatting gemaakt worden van de aangroei van de knollen tijdens het loofdodingsproces. Uit de opbrengstresultaten blijkt dat het chemisch geloofdode object nog zeer sterk is blijven aangroeien. Tijdens het loofdodingsproces is er nog een kleine 15 ton/ha bijgekomen.  De knolgroei van de mechanisch geloofdode objecten werd snel stilgelegd.

Figuur 1 - Knolaangroei bij diverse loofdodingsschema’s in Markies (PCA 2022)

Image

 

Samengevat

Uit de loofdodingsproef in Markies (2022) kunnen we besluiten dat loofklappen in combinatie met chemie de sterkste stengelafdoding vertoonde en looftrekken na het loofklappen tot het minste hergroei leidde.  Verder zagen we dat het loofklappen in combinatie met chemie of looftrekken de knolgroei quasi onmiddellijk stillegt. 
Het volledig chemische schema daarentegen leidde tot veel hergroei, een slechte stengelafdoding en een lange periode van knolaangroei. Het chemische schema bleek dan ook onvoldoende om het weelderige loof van Markies te doden.

 


Hieronder kunt u het volledige verslag downloaden

 

Print

Documenten voor download

Comments are only visible to subscribers.