X
GO
nl-BEfr-FR
Bladmeststoffen in aardappelen

Bladmeststoffen in aardappelen

Resultaten 2017

maandag 12 maart 2018

Beredeneerde stikstofbemesting is bepalend voor de opbrengst en kwaliteit van aardappelen en tegelijkertijd blijft het een uitdaging om de nitraatresidudrempel niet te overschrijden. Bladmeststoffen kunnen extra mogelijkheden bieden om die doelen te behalen, maar over de werking van deze producten zijn nog te weinig objectieve resultaten bekend.

Voor het tweede jaar op rij, werden in 2017 vier proefvelden aangelegd om de werking van verschillende bladmeststoffen te testen. Anders dan in 2016, werd het voorbije jaar de bladbemesting niet als suplement bovenop de basisbemesting toegediend, maar wel als onderdeel van de volledige bemesting. Vier handelsproducten werden vergeleken met een (referentie)behandeling zonder bladmeststof en een behandeling waarbij deels vloeibare stikstof (N) werd gebruikt.
Door het uitzonderlijk droge weer was het moeilijk om duidelijke conclusies te trekken en net als in 2016 waren er geen duidelijke effecten zichtbaar. Omdat de aardappelen achterbleven in groei en te weinig nutriënten opnamen, werd de nitraatresidulimiet verschillende keren overschreden. Hoewel de behandelingen met bladmeststoffen het hier relatief beter deden dan wanneer van het begin de volledige basisbemesting werd toegediend.


Bladmeststoffen in de aardappelteelt_2017

 

 

Print

Comments are only visible to subscribers.