X
GO
nl-BEfr-FR
Actuele berichten
Impact RDL-Bento bij droogte

Impact RDL-Bento bij droogte

dinsdag 31 maart 2020

In 2019 werd door het PCA een proef aangelegd om de meerwaarde te testen van RDL-Bento (bentoniet) in de teelt van aardappelen. Bentoniet is een kleiachtige stof die wordt gebruikt bij boringen (en doorpersingen) om het boorproces te vergemakkelijken. Het is een natuurlijk product dat samen met de grond na boringen wordt afgevoerd. Bentoniet heeft als eigenschap water goed vast te houden en het geleidelijk weer af te geven.

Hogere opbrengst
In een veld in Kruisem werden vier objecten in vijf herhalingen aangelegd. Terwijl het eerste object diende als controle en geen RDL-Bento (bentoniet) toegediend kreeg, werd in 3 andere objecten RDL-Bento (bentoniet) in een dosis van respectievelijk 10, 20 en 30 ton/ha toegediend. De toepassing gebeurde breedwerpig vlak voor het poten van de aardappelen. Het toegepaste RDL-Bento had een klei/bentonietgehalte van 37,7 % en bevatte humuszuren voor een goede wortelontwikkeling. 

Uit de resultaten bleek dat de toepassing van RDL-Bento (bentoniet) niet direct grote effecten had op de groei en de ontwikkeling van het aardappelgewas. Bij oogst bleek wel dat de totale opbrengst van het object dat behandeld werd met 30 ton/ha RDL-Bento (bentoniet) een stuk hoger lag (75,2 ton/ha) dan deze van het onbehandelde object (71,2 ton/ha). De significant hogere netto-opbrengst werd gereflecteerd in een significant grotere hoeveelheid aardappelen in de maten +35 mm, +50 mm, 50-70 mm en in een lager aandeel uitval (tarra). 

 

Aardappelopbrengst en -kwaliteit na bodembehandeling met RDL-Bento (PCA 2019)

 

Droogte
Dit gunstige effect van RDL-Bento (bentoniet) kan hoogst waarschijnlijk toegeschreven worden aan een toename van het waterbergend vermogen van de bodem. Het teeltseizoen van 2019 was immers zeer droog, waardoor de waterbeschikbaarheid in de bodem een cruciale factor was voor de opbrengst van aardappelen.

 

 

Print