X
GO
nl-BEfr-FR
Actuele berichten
Einde bewaarseizoen nadert

Einde bewaarseizoen nadert

maandag 14 juni 2021

Vanaf eind november volgen Inagro en PCA verspreid over West- en Oost-Vlaanderen 16 loodsen op. Het gaat hierbij om 13 loodsen Fontane en 2 loodsen met Challenger en eentje met Bintje. Op 1 partij Fontane na, werd bij alle partijen tijdens het groeiseizoen MH (maleïnehydrazide) toegepast.  Er worden maandelijks stalen genomen voor opvolging van de kwaliteit en de kieming. 

 

Begin juni

Intussen zijn 6 van de 16 loodsen volledig uitgeschuurd: naast de loodsen Challenger en Bintje zijn ook 3 loodsen Fontane leeg (allen met Restrain). Bij de 10 overblijvende loodsen (allen Fontane) werd begin juni voor de 7de maal een staal genomen. In 3 loodsen waar Argos toegepast wordt is 5 of 6x gefogd. In de 4 loodsen waar 1,4 Sight wordt gebruikt is 4 of 5 keer behandeld. Van de loodsen met Restrain zijn er 3 uitgeschuurd en konden we nog 1 schuur bemonsteren. Zoals vorige maand gemeld waren de loodsen met Biox-M intussen ook uitgeschuurd of overgeschakeld op Argos.  


In de loodsen volgen we ook continu de temperatuur op. Waar tot begin mei door de koude buitentemperaturen de aardappelen gemakkelijk op 7°C kon aangehouden worden, zien we dat de temperatuur in de loodsen algemeen oploopt tot 11°C naar einde mei/begin juni. Uitzondering is 1 loods waar in de loop van het seizoen mechanische koeling geïnstalleerd werd: in deze lofods is de knoltemperatuur nog steeds 7°C.  

Kwaliteit

Het onderwatergewicht is in alle loodsen goed (gemiddeld 409 g/5 kg) en drijvers kwamen zeer beperkt voor. De vastheid van de knollen is slechts miniem gedaald in vergelijking met vorige maand, waardoor we nog steeds kunnen spreken van vaste aardappelen.  

De bakkleur is de afgelopen maand zo goed als onveranderd gebleven en dus nog steeds zeer goed te noemen met een gemiddelde van 2,0 voor de 10 resterende loodsen. Deze bakkleur schommelt al van in januari rond het cijfer 2 en is de voorbije 5 maanden weinig veranderd. In 2 loodsen werden frieten waargenomen in kleurklasse 3, waarbij de frieten van deze stalen in 5 verschillende klassen zitten. Het aandeel heterogene frieten blijft quasi ongewijzigd en bedraagt gemiddeld zo’n 6%. 


 

Kieming

Maandelijks volgen we ook de kieming op door de lengte op te meten van de langste witte kiem per knol (2x 25 knollen). De lengte van de langste kiem voor de 10 overblijvende loodsen (allen Fontane met MH) bedraagt gemiddeld 2,3 mm, , wat iets lager is dan het gemiddelde van vorige maand, toen een loods met langere kiemen nog bemonsterd werd. Uitgesplitst per kiemremmer, bedraagt de langste kiem gemiddeld 2 mm voor Argos; 3 mm voor Biox-M; 1 mm voor 1,4 Sight en 6,8 mm voor Restrain. Wat de langere kiemen betreft voor Restrain, stellen we vast dat deze kiemen zeer makkelijk afbreken bij de staalname, en in de praktijk ook bij het uitschuren. 

Ook de interne kieming werd opnieuw beoordeeld door het opensnijden van de knollen. In géén enkele loods werden interne kiemen waargenomen.

 

Opvolging in het kader van het Vlaio LA-traject "Slimme aardappelbewaring"

Print
Tags: