X
GO
nl-BEfr-FR
Belgische productie: 4,58 miljoen ton

Belgische productie: 4,58 miljoen ton

donderdag 20 november 2014

De totale Belgische productie consumptieaardappelen wordt voor 2014 geraamd op 4,58 miljoen ton. Als gevolg van het uitgebreide areaal en de hoge opbrengst per hectare, is deze productie maar liefst 29% groter dan het gemiddelde van de voorbije 5 jaar. Er werd zelfs 10% meer geoogst dan in het productieve jaar 2011. 
Deze cijfers zijn afkomstig uit de enquête die het PCA, Inagro, FIWAP en CARAH begin november hielden onder hun leden. De totale productie werd berekend uitgaande van de opbrengst per hectare uit de enquête en het Belgisch aardappelareaal volgens de verzamelaanvraag. 

Areaal gestegen

Ten opzichte van vorig jaar, is het Belgische aardappelareaal met bijna 7% gestegen. De grootste stijging werd gezien in Wallonië (+9%). Iets meer dan de helft (56%) werd uitgeplant in Vlaanderen. Het areaal 2014 is meteen het grootste dat ooit werd uitgeplant in België sinds 1958 (bron: verzamelaanvraag). 

Bijna alles gerooid

Op 1 november hadden 9 van de 126 ondervraagde Vlaamse telers nog niet alles gerooid. Enerzijds ging het om natte plekken en anderzijds werden een aantal percelen (nog) niet gerooid omwille van een te laag onderwatergewicht en/of de lage marktprijzen.
Bij de Waalse deelnemers waren er 4 telers die nog niet alles hadden gerooid. Dit komt neer op 0,7% van het uitgeplante areaal (in de enquête) dat op 1 november nog niet gerooid was. 

Opbrengsten

De gemiddelde opbrengst per hectare ligt (zeer) hoog dit jaar. Over alle rassen heen (vroege en late) komen we op een gemiddelde opbrengst van 56,2 ton/ha. Dit is de hoogste opbrengst sinds de start van onze enquête in ‘99. In 2011 lag de opbrengst ook hoog (55,2 ton/ha).
De opbrengst van de vroege rassen wordt dit jaar geraamd op 47,4 ton/ha, met veel verschillen tussen rassen en regio’s. Veel hangt ook af van het rooitijdstip en hun bestemming (veiling, versmarkt of industrie). 
Volgens de enquête haalde Bintje dit jaar 55,1 ton/ha. De andere bewaarrassen kwamen uit op 60,3 ton/ha. 

Vlaams rassenpakket

In Vlaanderen blijft Première het grootste vroege ras (41% van alle vroege rassen). Daarna volgen Amora, Sinora en Anosta. Binnen de enquête haalde Première een opbrengst van 44 ton per ha. Voor Amora en Sinora was dit respectievelijk 53 en 51 ton/ha. 
Bij de halfvroege rassen blijft Felsina veruit het belangrijkst (opbrengst: 51 ton/ha). 
Binnen dezelfde groep van ondervraagde telers blijft het areaal Fontane verder stijgen. Ten opzichte van vorig jaar is dit areaal nog met 26% toegenomen. Fontane neemt in de enquête nu 47% van het areaal ‘andere bewaarrassen’ in. Innovator en Markies volgen met respectievelijk 10 en 7%. De opbrengst van Fontane lag op 60 ton/ha. Innovator en Markies haalden respectievelijk 66 en 61 ton/ha. Het areaal van Asterix is binnen de enquête meer dan gehalveerd. Bij de chipsrassen blijft VR808 aan belang winnen. 

 

Rassenpakket Wallonië

In Wallonië blijft Innovator het grootste ras na Bintje, gevolgd door Fontane en Challenger. Op ruimere afstand volgen daarna Lady Claire en Markies. De opbrengst van Fontane was dezelfde als in Vlaanderen. De opbrengst van Innovator viel in Wallonië iets lager uit, terwijl Markies iets meer opbracht dan in Vlaanderen.  

 

Bintje en andere rassen

In België werd dit jaar 2,43 miljoen ton Bintje geproduceerd. Dit is een stuk meer dan het 5-jarig gemiddelde (+18%) en vergelijkbaar met 2011. De productie van de andere rassen ligt op 1,76 miljoen ton. Deze productie is maar liefst 44% groter dan het vijfjarig gemiddelde en 29% groter dan in 2011! Oorzaken zijn het stijgende areaal van deze andere rassen en de zeer hoge opbrengsten dit jaar. 

 

Vrij/contract 

Ongeveer de helft van de geproduceerde bewaaraardappelen werd vrij geteeld (49%). Deze 2,0 miljoen ton vrije aardappelen is heel wat hoger dan het 5-jarig gemiddelde (+400.000 ton). De hoeveelheid aardappelen onder contract (2,1 miljoen) ligt nog hoger dan de voorbije jaren (+520.000 ton).  In België ligt 61% van de andere rassen onder contract. Het is vooral in Wallonië dat deze rassen onder contract worden geteeld (3/4), terwijl dit in Vlaanderen maar net de helft is. Specifiek voor Fontane werd in Vlaanderen 38% onder contract geteeld. Bij Bintje ligt 45% onder contract op Belgisch niveau. In Wallonië wordt ongeveer de helft van Bintje op contract geteeld, terwijl dit in Vlaanderen 1/3de is. 
 


Enquête areaal en voorraden

het pca/inagro berekent jaarlijks aan de hand van een enquête (programma lca met steun van de vlaamse overheid),
het aardappelareaal, de productie en de voorraadsituatie in vlaanderen. hiertoe worden 126 telers gecontacteerd (7,1 % van het areaal). in wallonië worden 94 telers gecontacteerd door fiwap en carah. hiermee wordt 16,3% van het areaal bereikt. 
Print