X
GO
nl-BEfr-FR
Actuele berichten
Laat planten: pas uw bemesting aan!

Laat planten: pas uw bemesting aan!

maandag 8 mei 2023

Door het natte voorjaar kon er op heel wat percelen niet tijdig gestart worden met de voorjaarswerkzaamheden, waardoor de plantdatum van de aardappelen later is dan gewenst. Nu de bodem al iets warmer is, kan deze late start deels gecompenseerd worden door een snelle opkomst. Ook het gebruik van gekiemd pootgoed kan aanleiding geven tot een snelle start. Toch zal de achterstand niet helemaal goed gemaakt worden. De kans bestaat dat het seizoen té kort zal zijn om de beoogde, maximale opbrengsten te realiseren.

Dit houdt ook in dat de totale stikstofbehoefte van het gewas lager zal liggen. Het is dus aangewezen de bemesting enigszins te verlagen, niet alleen om hoge nitraatresiduen te vermijden, maar ook om te vermijden dat het aardappelgewas te veel en te lang blijft investeren in loofproductie en té laat aan knolaanleg begint. Het is beter de basisbemesting te verlagen tot maximaal 150 kg N per hectare en twee weken na de opkomst een grondstaal te laten nemen om het stikstofgehalte af te toetsen aan de behoefte die op dat tijdstip nog verwacht kan worden. Bij een eventueel tekort kan er nog altijd bijbemest worden, hetzij met korrel, hetzij vloeibaar bij de plaagbestrijding.

 

Print
Tags: