X
GO
nl-BEfr-FR
Actuele berichten
Productie per hectare wordt bepalend

Productie per hectare wordt bepalend

dinsdag 13 juli 2021

Het totale aardappelareaal is met 4,7% gedaald in de NEPG-regio (Frankrijk, Nederland, Duitsland en België). Het areaal daalt van 522.000 ha tot 497.700 ha (-24.300 ha). De daling doet zich voor in alle landen, maar is het grootst in België en Nederland. Hier zakt het areaal onder het 5-jarig gemiddelde! Dit is een historische gebeurtenis, omdat het areaal de laatste twee decennia doorgaans jaarlijks gestegen is. Toch is het veel meer de productie per hectare dan het aardappelareaal dat de totale oogst van 2021 zal bepalen.


AFGELOPEN SEIZOEN
De tweede helft van seizoen 2020-2021 werd gekenmerkt door sommige handelaars die aankopen deden aan hogere prijzen dan de Belgapomnotering. Voornamelijk in Frankrijk en België merken telers op dat sommige handelaars gedurende de laatste 3 à 4 maanden aan hogere prijzen kochten dan de Belgapom-notering op vrijdag. Dit om vervolgens te leveren aan verwerkers die niet op de markt waren.


NOG VEEL ONBEKEND
Of het nu gaat om de primeurs of om de hoofdteelt, de lijst van onbekenden die een invloed zullen hebben op de markt is nog steeds aanzienlijk. 
Wat de primeurs betreft, zou de hevige regenval van de laatste weken een voldoende snelle opbouw van droge stof in de knollen kunnen belemmeren. Dit zou kunnen leiden tot enige vertraging in de levering van contracten en voor de laatste oude aardappelen (oogst 2020) nog wat mogelijkheden bieden.


VEEL LOOF, GEEN KNOLLEN
In alle landen heeft het aardappelgewas veel loof ontwikkeld, maar zijn de knollen kleiner dan gemiddeld. "Veel loof, geen knollen" is een veelgehoorde opmerking. Het knolaantal per struik lijkt bij de bewaarrassen hoger te liggen dan wat de laatste 3 of 4 jaar het geval was. Een hoog knolgetal is meestal veelbelovend voor een goede oogst, maar uiteraard moeten al die knollen in augustus en september gevuld geraken. Als we een hittegolf en/of droogte krijgen, zal het gewas mogelijk veel sneller op zijn retour gaan. Er werden door de plant immers weinig wortels gemaakt dit jaar. 
De Covid-19-situatie ontwikkelt zich weliswaar gunstig, maar blijft gepaard gaan met beperkingen. Dit kan de vraag naar diepvriesfriet en andere aardappelproducten afremmen.

 

HOGE PRODUCTIEKOSTEN
De productiekosten voor het seizoen 2021-2022 lopen nu al op. Er zijn hogere kosten voor bestrijdingsmiddelen tegen de aardappelziekte (en andere!), hogere energieprijzen (diesel en elektriciteit) en hogere prijzen voor meststoffen (de prijs van vloeibare stikstof is in een paar maanden verdubbeld). Wie bouwplannen heeft, krijgt bovendien te maken met prijzen van isolatiemateriaal, beton, staal en hout die ook drastisch gestegen zijn. 
De telers zijn zich ook zeer bewust van de nieuwe uitdagingen. Er zijn duurzamere en robuustere rassen nodig met meer resistentie tegen de plaag en een hogere droogte- en hittetoleranties. Ook is er behoefte aan rassen die minder meststoffen nodig hebben en zuiniger omspringen met stikstof!

Image
EU-4 Areaal consumptieaardappelen (excl. pootgoed en zetmeel)

Persbericht NEPG, 12 juli 2021
NEPG (Northwestern European Potato Growers)

Onderstaande organisaties zijn actieve leden van de NEPG (in alfabetische volgorde):
ABS (B), FIWAP (B), FWA (B), PCA (B), REKA (D), UNPT (F) et VTA (NL).

Print