X
GO
nl-BEfr-FR
Tabaksnecrosevirus

Tabaksnecrosevirus

Algemene beschrijving

dimanche 30 décembre 2012

Algemeen

ABC-ziekte wordt veroorzaakt door het tabaksnecrosevirus (TNV), waarvan veel stammen voorkomen die velerlei gewassen aantasten. Voor aardappel is TNV alleen in Europa en Noord Amerika beschreven. Bij aardappelen komt het virus in onze streken slechts in bepaalde jaren plaatselijk tot uitbarsting. In teeltgebieden rond de Middellandse Zee worden de symptomen van ABC-ziekte veel vaker waargenomen. Partijen met geïnfecteerde knollen kunnen tijdens de bewaring geheel waardeloos worden. De ziekte gaat niet met pootgoed over. Aangetast pootgoed is weinig kiemkrachtig. Er is zeer weinig bekend over de vatbaarheid van de rassen voor het tabaksnecrosevirus. ABC-ziekte is slechts in een paar rassen waargenomen (onder andere in Eersterling, Colmo, Scala en Kennebec).

 

Aantastingsbeeld

Alleen knollen vertonen symptomen. Er bestaan rasverschillen in gevoeligheid en symptoomontwikkeling. Knollen kunnen met verschillende ziektebeelden reageren, die resp. het A-, B- en C-symptoom worden genoemd. 
Het A-symptoom wordt gekenmerkt door uitpuilende blazen, zwartbruin van kleur en slechts enkele mm’s groot. Tijdens de bewaring gaan deze over in het B-symptoom; oppervlakkige, soms ingezonken plekken. De aangetaste, zwart-bruin gekleurde plekken kunnen overgaan in diepe inzinkingen. Onder de aangetaste plek is het weefsel droog en zwartbruin van kleur. In de bewaring kunnen knollen, uitgaand van de aangetaste plekken bijna geheel verdrogen (mummificeren). Het C-symptoom bestaat uit op schurft lijkende lichtbruine plekken met stervormige barstjes, of lichtbruine tot donkerbruine vlekken zonder barstjes. Afhankelijk van het symptoom wordt ABC-ziekte vaak verward met schurftsoorten en droogrot. Bij doorsnijden van zieke knollen zijn eventueel aanwezige necrotische vlekken altijd verbonden met necrotische lesies (vlekken) in de schil. In tegenstelling tot tabaksratelvirus zijn geen lesies aanwezig die geïsoleerd in het knolvlees voorkomen. TNV is met de ELISA-techniek in de zieke knollen aan te tonen.

Tabaksnecrosevirus

Levenswijze

Het TNV komt bij veel planten voor; o.a. in boon (stippelstreep), tulp (augustaziek), tabak, komkommer, erwt en sla. Het virus wordt overgebracht door zoösporen van de schimmel Olpidium brassica, waarvan de rustlichamen (oösporen) vele jaren in de grond kunnen overblijven. Ook in woestijngrond (die nooit eerder met aardappelen werd beteeld) kan TNV veelvuldig voorkomen. De vector O. brassicae (waarvan vele stammen bestaan) kan zich niet op aardappelen in stand houden, het virus, althans voor enige tijd, kennelijk wel. O. brassicae komt ook op grassen voor.

Voorkomen/bestrijden

Het is niet bekend hoe ABC-ziekte voorkomen of bestreden kan worden. Geïnfecteerde partijen dienen zo snel mogelijk te worden opgeruimd.

Bron: Aardappelziektenboek, C.Cuperus en J.A. de Bokx, herziene uitgave 2008
Print
Comments are only visible to subscribers.