X
GO
nl-BEfr-FR
Waarschuwingsdienst aardappelziekte PCA - Hoe werkt het?

Waarschuwingsdienst aardappelziekte PCA - Hoe werkt het?

jeudi 17 mai 2018

De waarschuwingsdienst van het PCA is een belangrijk instrument in de beredeneerde inzet van gewasbeschermingsmiddelen. Het PCA beschikt immers over een solide databankapplicatie die de ontwikkeling van de ziekte kan simuleren en voorspellen.

BELANG VAN HET WEER
Veel hangt af van de weersomstandigheden. Neerslag, luchtvochtigheid en windsnelheid hebben invloed op de bladnatperiode van het aardappelgewas. Vochtigheid en temperatuur bepalen de kieming van de schimmelsporen en de groeisnelheid van de schimmel (de incubatieduur in de plant) hangt af van de temperatuur. 48 automatische weerstations in Vlaanderen registreren de nodige weersgegevens per uur. Verwerking van deze gegevens in het ziektemodel geeft een goed beeld van de ontwikkeling van de schimmel.

HOE WERKT HET?
Een voldoende lange bladnatperiode bij een gunstige temperatuur maakt het kiemen van sporen en binnendringen in het blad (of bladoksel) mogelijk; we spreken van een infectiekans omdat er uiteraard ook sporen moeten aanwezig zijn om tot een infectie te komen. Incubatie is de ontwikkeling van de schimmeldraden in de aardappelplant, vanaf het binnendringen van de gekiemde sporen tot het zichtbaar worden van vlekken. Ontluiking is het zichtbaar worden van een infectie onder de vorm van vlekken op blad of stengel, op het einde van de incubatieperiode. Deze vlekken zijn in staat om de volgende dagen massaal nieuwe sporen te vormen bij gunstige omstandigheden van vocht en temperatuur. De ziekte kan zich op zulke dagen zeer sterk ontwikkelen, zeker als meerdere opeenvolgende generaties goed aaneensluiten. 

HET ADVIES
Het ziektemodel geeft de dagen van sterke uitbreiding van de ziekte aan. In dit opzicht is een correcte spuitdatum belangrijk. Behandelt u te vroeg, dan kan nadien gevormd loof toch nog besmet worden. Kunt u niet preventief behandelen op de adviesdatum, gebruik dan tot hoogstens 48 uur nadien een middel met terugwerking op jonge (niet zichtbare) infecties. Ook om andere redenen (bv. afregening, antisporulerende werking gewenst, knolbescherming,…) kan een specifiek middel geadviseerd worden.

WEBAPPLICATIE
Met de ‘webapplicatie aardappelziekte’ kunt u op elk moment een beeld krijgen van het risico waaraan uw aardappelperceel op een welbepaalde locatie en tijdstip is blootgesteld. Zo worden gewasbeschermingsmiddelen op een verantwoorde manier ingezet. Een hulpmiddel voor risicomanagement en geïntegreerde gewasbescherming ('IPM', Integrated Pest Management) in aardappelen.
Aarzel niet ons te contacteren met uw vragen. Ook tijdens het plaagseizoen mag u altijd bellen voor spuitadvies en/of meldingen van plaag (Pieter: 09/381 86 92).

Print
Comments are only visible to subscribers.