X
GO
nl-BEfr-FR
Kostenefficiënt naar een duurzame aardappelteelt in 2030 vendredi 28 juillet 2023

Kostenefficiënt naar een duurzame aardappelteelt in 2030

In het kader van de Green Deal wil Europa tegen 2030 het gebruik en risico van chemische gewasbeschermingsmiddelen reduceren met 50% en het...
Project MiNiMax mardi 21 mars 2023

Project MiNiMax

Hoge nitraatresiduen in het najaar op landbouwpercelen dragen in Vlaanderen nog steeds bij tot overschrijdingen van de Europese normen voor grond-...
Project Metinet-Plus lundi 6 février 2023

Project Metinet-Plus

Door het toevoegen van fijnmazige neerslagdata aan adviesmodellen voor irrigatie en gewasbescherming wordt een verhoogde efficiëntie en...
Klimaatrobuust telen mercredi 16 février 2022

Klimaatrobuust telen

Door een slimme combinatie van teeltkeuze en teelttechnieken wordt de Vlaamse land- en tuinbouw klimaatrobuuster en zijn ze minder gevoelig aan...
SYTRANSPOM - Synergie Transfrontalière de la Pomme de Terre lundi 1 juillet 2019

SYTRANSPOM - Synergie Transfrontalière de la Pomme de Terre

De aardappelteelt heeft een aanzienlijke economische impact op de drie zones van de regio. Deze productie voedt immers een hele commerciële lijn...

mercredi 8 février 2017

Naar een beredeneerde en kennisgestuurde aanpak van Alternaria spp. in aardappel (IWT)

mercredi 8 février 2017

Beheersing van erwiniabacteriën in aardappelpootgoed

Het doel is beter inzicht te krijgen in het manifesteren van deze ziekte en waar mogelijk oplossingen te bieden voor de beheersing van de...

mercredi 8 février 2017

EuroBlight - Potato Blight Network for Europe