X
GO
nl-BEfr-FR
Erosie in de akkerbouw: knelpunten en oplossingen

Erosie in de akkerbouw: knelpunten en oplossingen

mardi 12 juin 2018

Sinds 2014 is de Vlaamse regelgeving rond erosie vernieuwd. In verschillende fases in de periode 2014-2018 werd deze wetgeving geïmplementeerd. Vergeleken met de voorgaande versies is de huidige regelgeving een stuk ingrijpender. 

In de praktijk leven er nog heel wat vragen. Telers vinden de wetgeving ingewikkeld en zien vaak door de bomen het bos niet meer. Vergroening, erosie, mestdecreet, bufferzones, … leiden tot heel wat kopzorgen met name over hoe al deze regels moeten toegepast worden op bedrijfsniveau. Bovendien stellen heel wat telers zich vragen over de haalbaarheid van erosiebeperkende maatregelen. Kan een vergelijkbare opbrengst gehaald worden als met de klassieke techniek? En wat zal dat kosten? Daarnaast blijft er het probleem van de beschikbaarheid van sommige machines. 
Een aanpassing van teelttechniek vraagt tijd, ervaring en voorlichting. 

De focus in het demonstratieproject 'Erosie in de akkerbouw: knelpunten en oplossingen' lag op aardappelen, bieten en mais. Deze 3 gewassen staan gekend om hun erosiegevoeligheid. De reden hiervoor is te vinden bij hun lage bodembedekkingsgraad in het voorjaar en de concentratie van water tussen de ruggen. Aardappelen, bieten en mais nemen ca 25% van het areaal paarse en rode percelen in . 

Er werd gewerkt rond enkele knelpunten en getracht daar antwoorden te vinden op veel voorkomende vragen vanuit de landbouwers.

 

In onderstaande brochure wordt een overzicht gegeven van deze knelpunten en hun aandachtspunten en oplossingen.

Erosie in de akkerbouw: knelpunten en oplossingen

 

Print

Documents to download

Comments are only visible to subscribers.