X
GO
nl-BEfr-FR
Onkruidbestrijding: proefresulaten 2017

Onkruidbestrijding: proefresulaten 2017

lundi 16 avril 2018

Voor een goede onkruidbestrijding wordt als basisbehandeling best een toepassing kort voor opkomst uitgevoerd. In de praktijk zal er echter een compromis worden gezocht tussen voldoende bezakte ruggen enerzijds en gunstige weersomstandigheden anderzijds. Ook de kennis van de te verwachten onkruiden is een belangrijk punt in het opmaken van een onkruidbestrijdingsschema.
Het voorjaar 2017 kende een vlotte start waarbij de grondbewerkingen en het poten vlot en in optimale omstandigheden konden worden uitgevoerd. Ook na het poten waren de weersomstandigheden gunstig voor het uitvoeren van de onkruidbestrijding maar door de droge weers- en bodemomstandigheden was het afwachten of de bodemherbiciden wel voldoende zouden werken. Het neerslagtotaal van de lente 2017 was zeer abnormaal. De 3 afzonderlijke lentemaanden verliepen droger dan gemiddeld. Het tekort was het meest uitgesproken in april. 
De vrees dat er massaal na-opkomst correcties zouden moeten uitgevoerd worden was onterecht omdat er tijdig neerslag viel met globaal genomen een goede tot zeer goede onkruidbestrijding. Hier en daar, omwille van regionale droogtestreken moest er wel gecorrigeerd worden in na-opkomst.

 

Hieronder kunt u het volledige artikel nalezen:
Print

Documents to download

Comments are only visible to subscribers.