X
GO
nl-BEfr-FR
Chemische onkruidbestrijding - resultaten proef 2019

Chemische onkruidbestrijding - resultaten proef 2019

vendredi 20 mars 2020

Voor een goede onkruidbestrijding wordt als basisbehandeling best een toepassing kort voor opkomst uitgevoerd. Investeer in een goede vooropkomst want na opkomst correcties kosten ook geld en zijn nooit zonder gevaar voor het gewas. In de praktijk zal er echter een compromis worden gezocht tussen voldoende bezakte ruggen enerzijds en gunstige weersomstandigheden anderzijds. Ook de kennis van de te verwachten onkruiden is een belangrijk punt in het opmaken van een onkruidbestrijdingsschema.
De plantomstandigheden in april 2019 waren vrij gunstig zodat er mooie ruggen met een goede structuur konden gevormd worden, wat de onkruidbestrijding enkel maar ten goede kon komen. Op het proefveld onkruidbestrijding werd naast de werking van de diverse middelen ook aandacht besteed aan het correcte toepassingstijdstip. Een middel niet op het juiste moment positioneren kan naast groeiremming ook wegen op het opbrengstpotentieel. Daarnaast wilden we aantonen dat het soms ook met minder herbiciden of actieve stoffen kan, rekening houdend met de onkruidflora en/of –druk op het perceel. 
De onkruidflora was met 35 planten per m² in  het onbehandelde object zeer beperkt. Hierdoor kon weinig besloten worden over de werking van de middelen. Alle schema’s zorgen voor (bijna) volledig opgeruimde veldjes, ook wanneer er met minder actieve stoffen werd behandeld. Bij de na-opkomstbehandelingen werd enkel na toepassing van Gozai heel veel schade gezien aan de bovenstaande aardappelplantjes. Op vlak van de opbrengst werd bij elk van de na-opkomstbehandeling een afname waargenomen. Dit is uiteraard geen gangbare toepassing maar toont toch aan dat we die behandeling niet te lang mogen uitstellen vanaf dat de omstandigheden aangewezen zijn. 
 

Het volledige artikel kunt u hieronder lezen.

Onkruidbestrijding resultaten 2019

 

 

Print

Documents to download

Comments are only visible to subscribers.