X
GO
nl-BEfr-FR
Chemische onkruidbestrijding aardappelen

Chemische onkruidbestrijding aardappelen

resultaten proeven 2014

mardi 31 mars 2015

Voor een goede onkruidbestrijding wordt als basisbehandeling best een toepassing kort voor de opkomst uitgevoerd. In de praktijk zal er echter een compromis moeten gezocht worden tussen voldoende bezakte ruggen enerzijds en gunstige weersomstandigheden anderzijds. Een vooropkomst behandeling vóór regen is gunstiger dan na regen en een toepassing bij windstil weer zorgt ook voor een betere verdeling over beide zijden van de ruggen en vermijdt ook driftschade. Ook de kennis van de te verwachten onkruiden is een belangrijk punt in het opmaken van een onkruidbestrijdingschema.

Het natte najaar 2013 en een zachte, natte winter deden in de Westhoek het ergste vermoeden voor het nieuwe groeiseizoen. De weergoden waren ons echter gunstig gezind. Het voorjaar 2014 kende een vlotte start door een droge maand maart (40 l/m²) en een uitzonderlijk droge maand april (19 l/m²). Daardoor konden de nodige bodembewerkingen in gunstige omstandigheden uitgevoerd worden en verliep het poten vlot. Door de gunstige weersomstandigheden na het poten werden met de ingezette combinaties van herbiciden een overwegend goede onkruidbestrijding verwezenlijkt. Indien er te kort voor opkomst of tijdens opkomst wordt gespoten kan er, afhankelijk van de gebruikte producten, groeiremming en/of chlorose optreden. De vergeling groeit er in de loop van het groeiseizoen wel volledig uit en geeft geen nadelig effect op de opbrengst. 

 

Hieronder kunt u het volledige artikel nalezen:

Chemische onkruidbestrijding aardappelen (2014)

Print
Comments are only visible to subscribers.