X
GO
nl-BEfr-FR
Chemische onkruidbestrijding aardappelen

Chemische onkruidbestrijding aardappelen

resultaten proeven 2016

mardi 4 juillet 2017

Voor een goede onkruidbestrijding wordt als basisbehandeling best een toepassing kort voor opkomst uitgevoerd. Investeer in een goede vooropkomst want na opkomst correcties kosten ook geld en zijn nooit zonder gevaar voor het gewas. In de praktijk zal er echter een compromis worden gezocht tussen voldoende bezakte ruggen enerzijds en gunstige weersomstandigheden anderzijds. Een vooropkomst behandeling vóór regen is gunstiger dan na regen en een toepassing bij windstil weer zorgt ook voor een betere verdeling over beide zijden van de ruggen. Vermijdt ook driftschade want dit laatste, al dan niet in combinatie met dampwerking kan nadelige gevolgen hebben voor buurtgewassen. Ook de kennis van de te verwachten onkruiden is een belangrijk punt in het opmaken van een onkruidbestrijdingsschema.

Het voorjaar 2016 kende een vlotte start niettegenstaande de maanden januari en februari uitzonderlijk nat waren. Maart en april waren dan weer normaal waardoor de bodembewerkingen voor het aardappelpoten in gunstige omstandigheden konden worden uitgevoerd. Het poten verliep vlot en de aardappelruggen werden goed opgebouwd. Ook de gunstige weersomstandigheden na het poten zorgden voor een overwegend goede onkruidbestrijding, dit bij alle toegepaste herbicidencombinaties. Door de overvloedige regen (+70l/m²/dag) van de laatste dagen van de maand mei werden veel aardappelruggen weggespoeld waardoor de nawerking van de bodemmiddelen teniet werd gedaan. Hierdoor ontstonden in de loop van het groeiseizoen hier en daar problemen met de overblijvende onkruidflora.

 

Hieronder kunt u het volledige artikel nalezen:

Chemische onkruidbestrijding aardappelen 2016


 

 


 

Print

Documents to download

Comments are only visible to subscribers.