X
GO
nl-BEfr-FR
Chemische onkruidbestrijding 2012

Chemische onkruidbestrijding 2012

samedi 3 novembre 2012

Voor een goede onkruidbestrijding wordt als basisbehandeling best een toepassing kort voor de opkomst uitgevoerd. In de praktijk zal er echter een compromis moeten gezocht worden tussen voldoende bezakte ruggen enerzijds en gunstige weersomstandigheden anderzijds. Een vooropkomst behandeling vóór regen is gunstiger dan na regen en toepassing bij windstil weer zorgt ook voor een betere verdeling over beide zijden van de ruggen. Ook de kennis van de te verwachten onkruiden is een belangrijk punt in het opmaken van een onkruidbestrijdingschema.
Het voorjaar 2012 had te kampen met langdurige regenperioden en natte bodemomstandigheden. Toch werd met de verschillende ingezette combinaties aan herbiciden een overwegend goede onkruidbestrijding verwezenlijkt. Indien er te kort voor opkomst of tijdens opkomst wordt gespoten kan er, afhankelijk van de gebruikte producten, groeiremming en/of chlorose optreden. Deze vergeling groeit er in de loop van het groeiseizoen wel volledig uit en geeft geen nadelig effect op de opbrengst. 

 

Hieronder kunt u het volledige artikel nalezen.

Print

Documents to download

Comments are only visible to subscribers.