X
GO
nl-BEfr-FR
Kwaliteit tijdens bewaring diverse rassen

Kwaliteit tijdens bewaring diverse rassen

Rassenproeven oogst 2017

lundi 16 avril 2018

In 2017 lagen op diverse locaties in Vlaanderen proeven aan met late friet- en chipsrassen. Van de locaties Zonnebeke en Waterland-Oudeman werden knollen in bewaring gestoken onder een constante temperatuur van 8°C (met CIPC). 
Voor het eerst werden in 2017 ook proeven met rassen geschikt voor thuisverkoop (vastkokend en bloemig) aangelegd. Knollen uit de proeven in Langemark en Kruishoutem worden momenteel eveneens bewaard (8°C; met CIPC).
De kwaliteit van al deze rassen worden op regelmatige basis opgevolgd. Ondertussen werd kort na oogst, begin januari, half februari en eind maart de frietkleur bepaald.
 

Frietrassen

De 9 frietrassen samen haalden eind maart een frietindex van 2,3 wat nog steeds een zeer goede score is. De frietkleur van de knollen afkomstig uit Waterland-Oudeman (W.O.) bakten iets minder goed dan deze afkomstig uit Zonnebeke. Eind maart lag de frietindex in Waterland-Oudeman gemiddeld op 2,4, terwijl de index in Zonnebeke gemiddeld op 2,2 lag. Dit verschil is al aanwezig van bij de oogst. 
Bricata, Explorer en Donata zijn de drie rassen die nog steeds onder een frietindex van 2,0 blijven en dus uitstekend blijven bakken en dit zowel bij Zonnebeke als Waterland-Oudeman. Dit zijn al het hele bewaarseizoen de drie beste rassen in proef. De twee hekkensluiters op beide locaties blijven Bintje en Divaa die net boven een index van 3,0 uitkomen (= aanvaardbaar). Daartussen zitten de frietrassen Fontane, Fritelle, Miss Malina en Leonata die onderling van volgorde wisselen afhankelijk van de proeflocatie (tijdens groeiseizoen 2017) en wisselend doorheen de bewaring. Zij haalden eind maart een bakindex tussen 2,1 en 2,6. 

 

17bw03_frietkleur eind maart

17bw03_frietkleur eind maart

Chipsrassen 

Er zijn geen verschillen aanwezig tussen de chipsrassen als de aardappelen gebakken worden als frieten. Kort na oogst en eind maart werd van deze vier rassen de bakkleur als chips bepaald, als ook het algemeen uitzicht, de smaak en de aanwezigheid van blisters (blaasjes op de chips). Ook op vlak van deze kwaliteitsparameters waren de verschillen tussen Lady Claire, Levinata, Heraclea en Endeavour zeer klein. Op vlak van de bakindex scoorde Heraclea net ietsje beter dan de andere drie rassen. Bij de smaak was Levinata dan weer net de betere. Voor algemeen uitzicht scoorden Heraclea en Levinata samen iets hoger dan Lady Claire en Endeavour. Er waren nauwelijks verschillen voor het optreden van blisters.

17bw04_chipskleur_eind maart


Rassen voor thuisverkoop

In de twee proeven met rassen voor thuisverkoop waren 4 bloemige en 5 vastkokende variëteiten opgenomen. De bloemige rassen worden regelmatig gebakken als frieten. Er zit weinig evolutie doorheen de bewaring van de bakindex. Er zit ook nauwelijks verschil tussen de twee locaties. Ramos en Victoria blijven duidelijk de beste frietkleur halen. Daarna volgt nog steeds Bintje die ook een zeer goed bakkleur blijft behouden. Melody haalde een matige bakkleur. 

17bw05_frietkleur_eind maart


Van alle rassen (vastkokend en bloemig) werd bij oogst, begin januari en half februari ook de kookkwaliteit bepaald waaronder smaak en uitzicht. De evolutie van deze parameters kent een grilliger patroon in de tijd dan de frietkleur. De kookkwaliteit wordt echter niet in herhalingen bepaald. 
De volgorde van de rassen op vlak van smaak na koken is relatief gelijk bij oogst en eind februari. Van oogst tot eind februari zien we gemiddeld over de rassen heen een licht achteruitgang. Op de drie tijdstippen van analyses scoorden Annabelle, Charlotte en Nicola steeds (zeer) goed. Ook Artemis is een vastkokende aardappel en scoorde overwegend (zeer) goed behalve bij de beoordeling eind februari (net voldoende). Lieke was het enige nieuwe ras. Het scoorde steeds tussen voldoende en goed. 
Bij de bloemige rassen haalde Ramos meestal de beste smaak na koken met een constante goede score. De smaak na koken bij Bintje en Victoria schommelde tussen voldoende en goed. De score van Melody viel tegen met onvoldoende kwaliteit (uitgezonderd bij oogst). 

 

17bw06_kookkwaliteit febrPrint
Comments are only visible to subscribers.