X
GO
nl-BEfr-FR
Bakkwaliteit rassen uit rassenproeven

Bakkwaliteit rassen uit rassenproeven

mardi 24 mai 2016

De knollen worden bewaard bij een constante temperatuur van 8°C. 

Frietrassen

Voor het eerst dit bewaarseizoen is de bakkwaliteit er wat op achteruitgegaan en dit voor bijna alle rassen. De frietindex over de  10 frietrassen en 2 locaties heen lag eind mei wel nog steeds op 2,3 wat nog steeds een zeer goede score is. De onderlinge volgorde van de rassen is ook enigszins gewijzigd. Leonata is het enige ras dat verbeterd is op vlak van de frietkleur. Hierdoor komt dit ras nu op de eerste plaats te staan. Ottawa komt hierdoor als tweede. Daarna komen de rassen Ludmilla, Leonardo, Fontane en Innovator die ook nog steeds een frietindex hebben lager dan 2,0 wat uitstekend is. Cronos en Ariata behouden ook nog hun goede bakkleur (index tussen 2,5 en 3,0). Bintje en Divaa sluiten het rijtje af. Dit zijn ook de twee variëteiten die het meest achteruit zijn gegaan. De bakkleur van Bintje kan als aanvaardbaar worden bestempeld (index tussen 3 en 3,5). Divaa is achteruitgegaan tot een matige bakkleur. 
Als we naar de twee locaties (Zonnebeke en Poperinge) apart kijken, dan zijn de rassen afkomstig van Poperinge net iets meer achteruitgegaan in bakkleur. Cronos, Ariata, Bintje en Divaa zijn op beide plaatsen de rassen die het laatste staan in de rangorde. De andere zes rassen scoren op beide plaatsen nog steeds zeer goed.

 

Chipsrassen

De verschillen tussen deze rassen is heel wat kleiner. Als de aardappelen gebakken worden als friet dan halen alle rassen een uitstekende index. Endeavour en Rumba zijn het meest achteruitgegaan t.o.v. begin april en dit voor beide locaties. Hierdoor halen deze twee variëteiten momenteel de hoogste index (= minst goeie), maar die is dus nog steeds zeer goed. Tussen Heraclea, Lady Claire en Madison is er nauwelijks een verschil.


rbv16 grafiek mei

 

Print
Comments are only visible to subscribers.