X
GO
nl-BEfr-FR
Kwaliteit in de schuur - '17-'18

Kwaliteit in de schuur - '17-'18

oogst 2017

samedi 12 janvier 2019

Tijdens het bewaarseizoen 2017-2018 werd de kwaliteit van aardappelen opgevolgd in 7 Vlaamse
bewaarloodsen. Op regelmatige tijdstippen werden stalen genomen om de evolutie van de bakkwaliteit en de
kieming in beeld te brengen. Temperaturen en ventilatie-uren werden opgevolgd en extra CO2-metingen
werden uitgevoerd om de productkwaliteit te kunnen verklaren.
De frietkwaliteit was over het algemeen goed gedurende het hele bewaarseizoen. Bintje en Challenger
vertoonden een minder goede bakkleur in vergelijking met Fontane. De minder goede bakkleuren van
Fontane waren hoogstwaarschijnlijk toe te schrijven aan schommelingen in producttemperatuur (2°C) en aan
verhoogde CO2-concentraties.
De gewichtsverliezen bleven in de meeste loodsen onder 6%. Waar veel moest geventileerd worden om rot
onder controle te houden, waren de verliezen veel groter en evenredig met de ventilatieuren. In tegenstelling
tot Fontane bleven de verliezen van Bintje beperkt, zelfs bij overmatig ventileren. Fontane geeft dus duidelijk
meer vocht af dan Bintje.
Gezien de warme droge zomer van 2017 en de explosieve groei op het einde van de veldfase, moet het
niemand verwonderen dat de kieming in de bewaring vrij snel op gang kwam. Gelukkig werd de kiemlust
getemperd van zodra de beoogde bewaartemperatuur enige tijd aangehouden werd.

 

Hieronder kunt u het volledige artikel nalezen.

Evolutie bewaarkwaliteit praktijkloodsen 2017-2018

 

Print
Comments are only visible to subscribers.