X
GO
nl-BEfr-FR
Bemesting in de bioteelt 2013

Bemesting in de bioteelt 2013

jeudi 19 décembre 2013

Uit proeven van voorgaande jaren kwam naar voor dat stalmest te traag werkt om optimaal aan de vroege stikstofbehoefte van biologische aardappelen te beantwoorden. Bijkomend wordt de bemesting met stalmest de komende jaren beperkt door de fosfaatnorm in MAP4. Alternatieve bemestingsstrategieën die coherent zijn met de biologische teeltmethode dringen zich op en werden uitgetest in deze bemestingsproef. Een basisbemesting met goede grasklaverkuil leverde een uitstekende opbrengst (59 ton/ha). Een standaard basisbemesting met stalmest of drijfmest met compost zorgde eveneens voor een goede opbrengst en was significant hoger dan het onbemeste object.

 

Hieronder kunt u het volledige artikel nalezen.

Stikstofbemesting in biologische aardappelen (2013)

 

Print
Comments are only visible to subscribers.