X
GO
nl-BEfr-FR
Kostenefficiënt naar een duurzame aardappelteelt in 2030 vendredi 28 juillet 2023

Kostenefficiënt naar een duurzame aardappelteelt in 2030

In het kader van de Green Deal wil Europa tegen 2030 het gebruik en risico van chemische gewasbeschermingsmiddelen reduceren met 50% en het...
BIJBEMEST mercredi 19 juillet 2023

BIJBEMEST

Te hoge nitraatresiduen aan het einde van de teelt van late aardappelen hebben een negatieve impact op de waterkwaliteit en zorgen ervoor dat de...
Project MiNiMax mardi 21 mars 2023

Project MiNiMax

Hoge nitraatresiduen in het najaar op landbouwpercelen dragen in Vlaanderen nog steeds bij tot overschrijdingen van de Europese normen voor grond-...
Aardappelen telen binnen de restricties van MAP6 jeudi 20 février 2020

Aardappelen telen binnen de restricties van MAP6

Met de invoering van het 6e mest actie plan werden daalt de stikstofbemestingsruimte voor heel wat aardappeltelers en dienen zij meer vanggewassen...

mercredi 8 février 2017

Coördinatiecentrum Voorlichting en Begeleiding duurzame Bemesting (CVBB)

Het coördinatiecentrum voorlichting en begeleiding duurzame bemesting (CVBB) is een vzw bestaande uit de erkende praktijkcentra land- en tuinbouw...