X
GO
nl-BEfr-FR
Actuele berichten
Tijdelijke MRL CIPC van kracht

Tijdelijke MRL CIPC van kracht

mardi 7 septembre 2021

Sinds 1 juli 2020 is het verboden om CIPC te gebruiken als kiemremmer. Bij een verbod van een actieve stof hoort altijd een beperking van de maximale residulimiet (MRL).

2 september

Bij een verbod van middelen omwille van gezondheidsredenen, valt de MRL normaal gezien heel snel terug op 0,01 mg/kg. Dit is meteen ook de detectielimiet. Als gevolg van de historische contaminatie van materialen en gebouwen, werd er bij de Europese Comissie echter aangedrongen op een tijdelijke MRL (tMRL) voor CIPC. Deze werd vastgelegd op 0,4 mg/kg en is vorige week ingegaan (op 2 september 2021).

Reinigen

In het kader van de t-MRL discussie had de Europese Commissie een aantal duidelijke prioriteiten naar voor geschoven. Eén ervan is de maximale reiniging van bewaarloodsen om kruiscontaminatie te voorkomen. Hiervoor werd door Belpotato.be een reinigingsprotocol uitgewerkt.

Alle loodsen met een voorgeschiedenis van CIPC-gebruik, moesten worden gereinigd zodra de oogst van 2019 volledig was uitgeschuurd. Dit kaderde in de procedure om zo snel mogelijk CIPC-residuen af te bouwen en onder de heersende MRL te blijven.

Bemonsteringsplan Belgapom

Het bemonsteringsplan van Belgapom heeft vorige winter aangetoond dat in bijna 83% van de genomen stalen geen CIPC meer gedetecteerd kon worden. Van de 913 stalen bevatte 97,7% minder  dan 0,4 ppm CIPC (bron: boerenbond).

Europa had aangedrongen op een bemonsteringsplan met regelmatige analyseresultaten om de noodzaak van een tMRL aan te tonen. Het is de bedoeling dat deze tMRL jaar na jaar kan dalen tot 0,01 ppm.  

Met het oog op het halen van de nieuwe tMRL is reinigen nodig. Zeker als dit vorig jaar nog niet gebeurd is.

Droog reinigen

Pas bij voorkeur droge reinigingsmethoden toe (vegen, stofzuigen). Water kan alleen gebruikt worden als droge reiniging onvoldoende blijkt, Bij het uitvoeren van een natte reiniging moet er immers een aanvaardbare methode worden toegepast om water op te vangen en op de juiste manier af te voeren. Dit om te voorkomen dat afvalwater in het milieu terechtkomt. Afvalwater dat CIPC bevat, moet op dezelfde manier verwerkt worden als spuitresten (biofilter, fytobac..).

Kanalen kuisen

Droog reinigen (vegen) kan in de meeste gevallen volstaan. Haal alle aarderesten uit ondergrondse kanalen. Doe eventueel een beroep op firma’s met op afstand bediende robotjes, dan hoef je niet zelf onder de roosters te kruipen. Veeg de drukkamer bezemschoon en doe hetzelfde met de muren (en de vloer). Wees voorzichtig met opwaaiend stof. Een industriële stofzuiger met een goede filter is ideaal om veilig vuil en stof te verwijderen.

Verluchten

Na de reiniging moeten deuren en luiken open blijven om een voortdurende verluchting in het gebouw te verzekeren. Zorg voor een continue luchtcirculatie in de ondergrondse kanalen (natuurlijke trek). Zet losse onderdelen en materialen (kisten, kanalen…) buiten in regen en wind om op die manier residu kwijt te geraken.

Schriftelijk verslag

Houd een schriftelijk verslag en foto’s bij van wat er gereinigd is, hoe en wanneer. De kopers van de aardappelen kunnen een verslag van uw reinigingswerkzaamheden opvragen.

 

 

 

 

Print