X
GO
nl-BEfr-FR
Vraagtekens in de EU4

Vraagtekens in de EU4

Persbericht NEPG

lundi 27 mars 2023

Binnen de NEPG (EU4) zijn er heel wat onzekerheden voor de komende maanden. Gezien het huidige seizoen rijst natuurlijk de vraag hoe de markt zich verder zal ontwikkelen. Uit diverse landen horen we dat de vrije voorraden beperkt zijn. In Nederland blijkt uit de laatste inventarisatie van VTA dat de vrije voorraad 13% lager is dan vorig seizoen en maar liefst 20% lager dan het 5-jarig gemiddelde. Dezelfde geluiden komen ook uit de andere NEPG-landen. Met een goede vraag van de industrie blijft de stemming positief. 

 

Areaalstijging?

Vooruitkijkend naar het volgende seizoen is de vraag hoe het areaal in de NEPG-landen zich zal ontwikkelen. Normaal gesproken zou de sterke stijging van de contractprijzen een direct effect hebben op de omvang van het aardappelareaal. Ook de wispelturige graanmarkt, waar de prijzen de laatste maanden enigszins zijn getemperd, speelt hierbij een rol. 
Een uitbreiding van het aardappelareaal van enkele procenten lijkt onder deze omstandigheden het meest waarschijnlijke scenario. Of dit daadwerkelijk zal gebeuren valt nog te bezien. Veel ruimte voor structurele uitbreiding lijkt er in Nederland en België niet te zijn door een gebrek aan grond, het nieuwe GLB, de vergroeningsafspraken gekoppeld aan de Green Deal en de gestegen prijzen voor grondhuur. 

 

Verschuiving?

Uitbreiding in Nederland moet grotendeels ten koste gaan van het zetmeel- of pootaardappelareaal. In de traditionele (klei)teeltgebieden lijken telers de voorkeur te geven aan een zo hoog mogelijk gecontracteerd tonnage, maar niet aan een duidelijke uitbreiding. 
Binnen de NEPG-zone (EU4) zijn er kansen in het noorden van Duitsland door een verschuiving van tafel- en zetmeelaardappelen naar frietaardappelen. Het nadeel in deze regio blijft de afstand tot het epicentrum van de verwerking, die zich in het zuiden van Nederland en in België bevindt. Bovendien moet worden geconcurreerd met andere gewassen die het afgelopen jaar goed hebben gepresteerd. 
Ook in Frankrijk zal de areaalwinst moeten komen van de omschakeling van poot- en tafelaardappelen naar frietrassen. Bovendien zijn in Frankrijk en Duitsland niet alle gebieden geschikt voor intensieve aardappelteelt, bij gebrek aan irrigatiemogelijkheden. Nieuwe wetgeving in België, gekoppeld aan stikstofgebruik of een aardappelteeltverbod in zones met een hoog erosierisico (op duizenden ha in Wallonië), zou het aardappelareaal de komende jaren kunnen beperken.

 

Pootgoed?

De NEPG-zone en andere pootgoed producerende landen zoals Denemarken en Schotland, zouden minstens 5.000 ha pootgoed (en misschien meer) kunnen verliezen. Deze reductie is hoofdzakelijk het gevolg van een omschakeling van pootgoedteelt naar een groter areaal consumptieaardappelen. Hoofdoorzaken zijn de lage rentabiliteit in de pootgoedsector en de nieuwe beperkingen inzake gewasbeschermingsmiddelengebruik. 
Consumptietelers maken zich zorgen over de beschikbaarheid van pootgoed in 2024 en het risico op hogere prijzen. De verwerkers hebben behoefte aan meer aardappelen, maar om de industrie te voeden hebben de consumptietelers voldoende pootgoed nodig...

 

Droogte?

Tegelijkertijd is de watervoorziening een punt van aandacht, vooral in de zuidelijke regio's van de NEPG-zone.  Het droogterisico baart steeds meer zorgen. De gevolgen van de extreme droogte van afgelopen zomer zijn nog altijd duidelijk in de watervoorraden. Er zijn grote regionale en nationale verschillen, maar de vochtreserves zijn nog altijd laag, ook al is er de afgelopen twee weken wat regen gevallen. 
De sector meldt dat de behoefte aan grondstoffen voor 2023-2024 al grotendeels is ingevuld. Als het areaal straks toeneemt en de oogst boven het gemiddelde uitkomt, kan dat grote gevolgen hebben voor de vrije markt. 
Door de hoge dekkingsgraad van de industrie is een scenario denkbaar dat er weinig koopinteresse en of marktwerking zal zijn voor de vrije aardappelen.


Persbericht NEPG, 
20 maart 2023

Print
Tags: NEPG