X
GO
nl-BEfr-FR
Actuele berichten
Grote stikstofvoorraden in de bodem

Grote stikstofvoorraden in de bodem

jeudi 23 juin 2022

Wie een verlaagde basisbemesting toediende bij het planten van late aardappelen, liet in de voorbije weken een staal voor bijbemestingsadvies nemen. Resultaten van deze stalen tonen aan dat op ± 70% van de bemonsterde percelen de stikstof voorraad voldoende groot is en er geen bijbemesting meer nodig is. 

Stikstof behoefte tijdens de teelt

Staalname voor bijbemestingsadvies gebeurt doorgaans 2 weken na de opkomst. Op dat moment hebben de aardappelen ongeveer 50 kg N/ha opgenomen. Dit wil zeggen dat de aardappelen in de daarop volgende weken nog 200 kg N/ha zullen opnemen. Deze opname vermeerderd met een stikstof buffer in de bodem, om een optimale groei en ontwikkeling van het gewas te garanderen, betekent dat er in de bodem nog zo’n 260 kg N/ha ter beschikking moet komen. 

Omdat mineralisatie van bodem organische stof tussen de periode van staalname voor bijbemestingsadvies en maximale stikstof opname van het gewas ongeveer 50 kg N/ha levert, kunnen we besluiten dat er vanaf een minerale stikstof voorraad van 210 kg N/ha of meer in het bijbemestingsstaal voldoende stikstof aanwezig is voor het gewas en dat er geen bijbemesting meer nodig is.

 

Bemestingsplan evalueren

Wie in de resultaten van zijn bijbemestingsstalen veel grotere minerale stikstof voorraden dan 210 kg N/ha waarneemt, doet er goed aan zijn bemestingsplan te evalueren. Mogelijks kan er nog bespaard worden op de hoeveelheid kunstmest die er werd gegeven naast de organische bemesting doordat bijvoorbeeld de stikstof levering uit mineralisatie van bodem organische stof, (oogstresten van) de voorgaande teelt en/of groenbemesters onvoldoende in rekening gebracht werd. Over het algemeen is immers een basisbemesting van 140 tot 150 kg N/ha bij planten voldoende om het gewas goed te laten starten en tijdens het seizoen bij te bemesten op basis van een advies.

Print
Tags: