X
GO
nl-BEfr-FR
Proefrooiing Amora - staalname 19 juli

Proefrooiing Amora - staalname 19 juli

groeiseizoen 2023

lundi 24 juillet 2023

Tijdens de komende maanden volgen PCA en Inagro twee (half)vroege rassen op in praktijkpercelen. Dit jaar nemen we om de tien dagen stalen op percelen met het ras Amora en Sinora. 
De percelen met Amora liggen vooral in het noorden van Roeselare (Ichtegem, Jabbeke, Kortemark) en op de provinciegrens tussen Tielt en Deinze (Aarsele, Zulte, Zeveren). 

Hieronder kunt u de resultaten van de eerste staalname van 19 juli terug vinden. 

 

Opbrengst

De 8 percelen Amora haalden op 19 juli, na gemiddeld 82 groeidagen, een totale opbrengst (alle sorteringen en afval) tussen 12 en 58 ton/ha. Dit komt gemiddeld neer op 33 ton/ha. Van 8 opgevolgde percelen zijn er 4 beregend, waarbij 50 à 90 mm beregend werd in 2 tot 4 beregeningsbeurten. Deze velden halen intussen een opbrengst van 44 ton/ha. Dat is het dubbele van de niet-beregende percelen. De aangroei sinds de vorige staalname bedroeg gemiddeld 1160 kg/ha/dag op de beregende percelen – zonder beregening is dit nog geen 500 kg/ha/dag. 
Het gemiddelde van de 8 percelen in de +50mm ligt op 20 ton/ha of 55%, waarbij de beregende percelen al een mooie 32 ton/ha halen, vs. slechts 8 ton/ha waar niet kon beregend worden. Slechts op 3 percelen zijn al enkele tonnen in de +70 mm aanwezig, gemiddeld zo’n 2 ton/ha. De percelen rijpen gestaag af (gemiddeld 32%), maar ook hier een groot verschil tussen beregend (13%) en niet-beregend (51%).

Dit is het elfde jaar dat we praktijkpercelen met Amora opvolgen. Het meerjarige gemiddelde na 82 groeidagen ligt op 29 ton/ha. Daar zitten we nu iets boven, maar als we kijken naar de datum, dan zou de opbrengst rond 19 juli normaal 38 ton/ha moeten bedragen. De beregende percelen halen deze opbrengst, de niet-beregende zitten hier ver onder. 

Praktijkpercelen Amora – staalname 19 juli 2023 – Opbrengst

Kwaliteit

Het onderwatergewicht van de opgevolgde percelen is licht gestegen en ligt gemiddeld op 368 g/5kg, met een spreiding tussen 338 en 393 g/5 kg. Dit zijn normale waarden voor een Amora na 82 groeidagen, maar gemiddeld over de jaren heen halen we rond 20 juli normaal 390 g/5kg. Het verschil tussen de beregende en niet-beregende percelen is niet zo groot, met een iets hoger onderwatergewicht op de beregende percelen. Het percentage drijvers bedroeg gemiddeld 4% (dichtheid 1,06 g/l). 
Om de smaak na koken/stomen te bepalen wordt een schijfje uit tien knollen gesneden en volgens een vast protocol gestoomd. Alle stalen zagen er goed tot heel goed uit. Op vlak van smaak scoorden 2 stalen nog middelmatig tot onvoldoende; de andere stalen haalden betere scores. Gezien de eerder lage onderwatergewichten is de bloemigheid ook zeer beperkt. Bij 1 staal was er duidelijk grauwverkleuring achteraf. 
Alle partijen haalden een goede tot zeer goede frietkleur en de gemiddelde bakkleur bedraagt 2,1 (schaal 0-6). Suikertoppen (eindglazigheid van de knol) werden niet gevonden. Slechts 2 stalen hadden beperkt enkele heterogene frieten (kleurverschil op eenzelfde friet).
Uitval blijft momenteel vooral beperkt tot ondermaat en sporadisch een gekloven knol. 
 

Praktijkpercelen Amora - staalname 19 juli - Kwaliteit

 

De opvolging van praktijkpercelen Amora gebeurt in kader van het Landbouwcentrum Aardappelen gefinancierd door de Vlaamse Overheid.

 

Print