X
GO
nl-BEfr-FR
Praktijkpercelen Amora

Praktijkpercelen Amora

groeiseizoen 2023

mercredi 12 juillet 2023

Tijdens de komende maanden volgen PCA en Inagro twee (half)vroege rassen opvolgen in praktijkpercelen. Dit jaar nemen we om de tien dagen stalen op percelen met het ras Amora en Sinora. 
De percelen met Amora liggen vooral in het noorden van Roeselare (Ichtegem, Jabbeke, Kortemark) en op de provinciegrens tussen Tielt en Deinze (Aarsele, Zulte, Zeveren). De percelen met Sinora liggen meer verspreid in West-Vlaanderen (Diksmuide, Ichtegem, Oostkamp, Wingene, Aarsele, Ruiselede) en Oost-Vlaanderen (Ouwegem, Maarkedal).

Hieronder kunt u de resultaten van de eerste staalname van 10 juli terug vinden. 

 

Plantdatum

Eén perceel kon dit voorjaar toch vrij vroeg geplant worden namelijk 9 april. De andere percelen werden geplant tussen 18 april en 8 mei. Dit brengt ons op een gemiddelde plantdatum van 27 april. Dit is heel laat voor een vroeg ras. Het meerjarig gemiddeld ligt rond 2 april. Het pootgoed is dus een 3 à 4  weken later de grond in gegaan. In de jaren 2006, 2008 en 2018 werden de vroege rassen ook pas tweede helft april geplant.

 

Aantal knollen

Het aantal stengels per struik kon je in het vorige bericht al lezen. Bij de eerste staalname werd ook het aantal knollen geteld. Eén perceel werd geplant met kleine potermaat en haalt maar 10 knollen per struik. Op percelen waar de grote maat gebruikt werd, halen we 16 knollen per struik, zowel op de percelen waar het pootgoed niet als op de percelen waar het pootgoed wél gesneden werd. Hiermee liggen de knolaantallen iets hoger dan het meerjarig gemiddelde, dat 13,1 knollen per struik bedraagt voor de gesneden, grote potermaten en 14,1 voor de grote, niet-gesneden poters.

We zien wel een onderscheid in aantal knollen per struik tussen de beregende en niet beregende percelen. Gemiddeld halen we 16,7 knollen op beregende en 13,7 op niet beregende percelen. Op de percelen die beregend werden, is tot de staalname van 10 juli 2 keer (in totaal 40 à 50 mm) of zelfs 3x (in totaal 80 mm) beregend. De eerste beregening vond naargelang het perceel plaats tussen 13 en 22 juni. 


Opbrengst

De 8 percelen Amora haalden op 10 juli, na gemiddeld amper 73 groeidagen, een totale opbrengst (alle sorteringen en afval) tussen 8 en 44 ton/ha. Dit komt gemiddeld neer op 26 ton/ha. De hoogste opbrengsten zijn terug te vinden op de vier beregende percelen, met een gemiddelde totale opbrengst van 34 ton/ha tegenover amper de helft hiervan of 17 ton/ha op de niet-beregende percelen. 
Het gemiddelde van de 8 percelen in de +50mm ligt op 12 ton/ha of 39%. Op 1 perceel was nog geen +50mm aanwezig en slechts op 1 perceel was (beperkt) +70 mm aanwezig. Het verschil in grofte loopt zeer sterk uiteen tussen de beregende (20 ton/ha of 61%) en de niet-beregende (3 ton/ha of 17%).

Op de beregende percelen werd geen of hoogstens 5% afrijping gezien. Op de niet-beregende percelen lag de afrijping tussen 15 en 65%. Gemiddeld over alle percelen heen zagen we 18% afrijping.

Dit is het elfde jaar dat we praktijkpercelen met Amora opvolgen. Het meerjarige gemiddelde na 73 groeidagen ligt op 24,5 ton/ha. Dit betekent dat de praktijkpercelen met Amora mooi op schema zitten als we kijken naar aantal groeidagen. Als we kijken op datum, zouden we nu normaal 34 ton/ha moeten halen, daar zitten we dus ruim onder. Enkel de beregende percelen zitten op dit moment ongeveer op dit gemiddeld cijfer. Ook qua grofte zitten we dit jaar heel sterk onder het meerjarig gemiddelde, dat rond 10 juli normaal 24 ton/ha (of 73 %) bedraagt. Nu zitten we op amper de helft van dit cijfer. 

 

Praktijkpercelen Amora - opbrengst in functie van aantal groeidagen

 

Kwaliteit

Op 1 perceel lag de opbrengst zo laag dat het onderwatergewicht niet bepaald kon worden (te weinig knollen). Het onderwatergewicht van de overige 7 percelen ligt gemiddeld op 349 g/5kg, wat voor 73 groeidagen een perfect normaal cijfer is. Over de jaren heen, met normale plantdata, halen we voor Amora op 10 juli gemiddeld echter 380 g/5kg. Gezien het jonge gewas en de lage onderwatergewichten, stellen we gemiddeld 4% drijvers vast (dichtheid 1,06 g/l). 

Uitval onder de vorm van groene, rotte of gekloven knollen wordt nauwelijks gevonden. 

Door het lage aantal groeidagen tot nu toe, werden op de stalen nog géén kook- of friettesten uitgevoerd. 
 

Praktijkpercelen Amora 2023 - resultaten 10 juli

 

De opvolging van praktijkpercelen Amora gebeurt in kader van het Landbouwcentrum Aardappelen gefinancierd door de Vlaamse Overheid.

 

Print