X
GO
nl-BEfr-FR
Actuele berichten
Hoe verloopt de bewaring?

Hoe verloopt de bewaring?

mardi 21 décembre 2021

De meeste aardappelen liggen nu bijna 2 maanden in de bewaring en liggen er goed tot zeer goed bij. Hier en daar is er sprake van bewaarproblemen. Vooral de bewaring van Challenger lijkt dit jaar weer een uitdaging, maar ook in Fontane zijn er al problemen gemeld.

 

· Bewaarproblemen

Ervaar je bewaarproblemen? Probeer hieruit te leren en stel jezelf de vraag wat de oorzaak kan zijn. Misschien werd er te nat gerooid en werden de lenticellen versmeerd. Deze ademhalingsopeningen (de puntjes op de knol) zijn van cruciaal belang voor het ademhalingsproces. Werd er voldoende snel gedroogd na het inschuren? Was er genoeg ventilatiecapaciteit en kon de lucht overal in dezelfde mate bij de aardappelen komen? Misschien was er sprake van té veel rooischade? Al deze zaken kunnen oorzaak zijn van problemen. Trek er de nodige lessen uit!

In probleempartijen moet erop toegezien worden dat rottende knollen hun vocht kunnen afgeven zonder de naastliggende knollen aan te steken. Drijf de interne ventilatie op als je merkt dat de buurknollen nat blijven.

 

· Condens

De koude dagen van deze week kunnen aanleiding geven tot condens. Condens treedt op wanneer de vochtige lucht uit de aardappelloods neerslaat op oppervlakten die zich op een lagere temperatuur bevinden. Zo kan de binnenkant van het dak sterk afgekoeld zijn.

Bij een voldoende dikke isolatie zal het langer duren vooraleer de temperatuur van het dak afkoelt onder het dauwpunt en duurt het dus langer vooraleer condens optreedt. Om die reden wordt tegenwoordig al gauw 10 à 12 cm isolatie in het dak gebruikt (en 8 à 10 cm in de muren). Bij onvoldoende dikke isolatie kunnen circulatie- of anticondensventilatoren zorgen voor een goede luchtcirculatie boven de aardappelen, waardoor product- en plafondtemperatuur meer gelijk gebracht worden.

In loodsen die onvoldoende geïsoleerd zijn, kan de toplaag van de aardappelen nat worden. Vocht condenseert dan in de bovenste laag (koude) aardappelen. Door stro te leggen kan je de koude laag verleggen, waarna het stro en niet de aardappelen nat worden.

 

· Nauwelijks kieming

In tegenstelling tot vorig jaar is er in Fontane nog nauwelijks kieming waar te nemen. De reden voor de langere kiemlust ligt duidelijk bij de veldomstandigheden die in 2021 minder droog en heet waren. Het aardappelgewas ondervond minder stress tijdens de veldfase en dat is een voordeel voor de kiemrust. Bovendien kon de behandeling met MH (maleïnehydrazide) in ideale omstandigheden uitgevoerd worden. Het gewas stond vitaal en de temperaturen waren matig. De behandeling is alleszins veel beter gelukt dan vorig jaar.

Er kan misschien nog even gewacht worden, maar laat je niet verrassen! Op een bepaald moment zal de kieming op gang komen en zal er snel moeten gereageerd worden.

 

· 1,4Sight

1,4Sight is een middel dat moet ingezet worden vóór er kieming aanwezig is. 1,4Sight (dimethylnaftaleen) is immers een kiemrustverlenger. Het middel zorgt ervoor dat aardappelen die in rust zijn, omdat ze van nature dimethylnaftaleen bevatten, in rust blijven. Eens een partij wakker is, is het moeilijk om met 1,4Sight het kiemproces weer te stoppen. Een ‘preventieve’ behandeling is aan te raden! 

 

· Argos en Biox-m

Argos en Biox-M hebben de eigenschap aanwezige kiemen af te branden. Zowel met Argos als Biox-M moet er gestart worden als de kiemen 1 à 2 mm (max. 0,5mm) groot zijn. In dit stadium zullen de kiemen na enkele dagen zwart worden. Hoe groter de kiemen, hoe moeilijker het is om ze te vernietigen. Vaak gaat het in eerste instantie om de hoofdkiem (topspruit). Eens die eraf is, krijgt de aardappel het signaal om meerdere zijkiemen te vormen. Dit is ook de reden waarom er vrij snel na de eerste behandeling alweer nieuwe kiemen kunnen zichtbaar worden. Argos moet toegepast worden aan 100 ml/ton. Voor Biox-M kan er gewerkt worden met 60 ml/ton.

 

· restrain

Vooraleer te kunnen starten met Restrain, moet er een voorbereidende fase doorlopen worden, waarin er gemeten wordt hoe de CO2-concentratie verloopt. Pas wanneer het gehalte gedurende meerdere dagen onder de 2500 ppm blijft, kan de behandeling opgestart worden. Ook dan duurt het nog een hele tijd vooraleer de vooropgestelde concentratie bereikt wordt.

Met Restrain lopen kiemen niet verder uit in de lengte. Ze blijven eerder kort en dik en breken bij het uitschuren af.

 

Print
Tags: