X
GO
nl-BEfr-FR
Actuele berichten

Vlaams aardappelareaal 6,5% gedaald

mardi 22 juin 2021

Uit de voorlopige cijfers van de Vlaamse verzamelvraag blijkt een daling van het areaal consumptieaardappelen in Vlaanderen. De teller staat op 50 674 ha (-6,6%). De daling kan verklaard worden door de verminderde vraag naar verwerkte aardappelproducten en verse aardappelen.

Voorlopige arealen landbouwteelten uit de verzamelaanvraag 2021

Voorlopige arealen landbouwteelten uit de verzamelaanvraag 2021

Andere teelten

De toegenomen vraag vanuit de diepvriesindustrie leidt tot een sterke stijging van het areaal spruiten (+12,3%) en uien (+20%). Het areaal bonen kent een daling (-9,6%). Dit is te wijten aan de gemiddeld lagere opbrengsten van vorige jaren waardoor telers afhaken of hun areaal verminderen. De daling van het areaal spinazie (-4,5%) kan verklaard worden door het wegvallen van enkele noodzakelijke gewasbeschermingsmiddelen.
De stijging van het Vlaams areaal wintertarwe (+9%) is het resultaat van de optimale zaaiomstandigheden in het najaar van 2020 en het gebruik van wintertarwe als vanggewas. Een stijging van het areaal wintertarwe hangt traditioneel samen met een daling van de korrelmaïs (-8,3%). De minder gunstige prijsvorming van gerst tegenover tarwe is een mogelijke verklaring voor de sterke daling van het areaal zomergerst (-21%)
Het areaal vlas kent een sterke daling (-24%), dit is te wijten aan de tegenvallende opbrengsten van vorig jaar omwille van de droogte en de verminderde vraag naar gezwingeld vlas door de coronacrisis.

Bron: Departement Landbouw en Visserij

 

 

Print
Tags: areaal