X
GO
nl-BEfr-FR
Actuele berichten
Hoe verloopt de kieming?

Hoe verloopt de kieming?

dimanche 11 avril 2021

Vanaf eind november volgen Inagro en PCA verspreid over West-en Oost-Vlaanderen 16 praktijkloodsen op. Er worden maandelijks stalen genomen achteraan in de loods voor opvolging van de kwaliteit en de kieming.

 

Informatie loodsen

In totaal bewaart men in 13 van de 16 loodsen het ras Fontane, met daarnaast 2 loodsen Challenger en een laatste loods betreft het ras Bintje. Op 1 partij Fontane na, werd bij alle partijen tijdens het groeiseizoen MH (maleïnehydrazide) toegepast met een grote variatie in MH-residu tussen de loodsen (gaande van 1,5 tot 40 ppm - gemiddeld 16,1 ppm). Bij de keuze van de loodsen werd gekeken om per kiemremmer (Argos, Biox-M, Restrain en 1,4 Sight) elk 4 loodsen op te volgen. Het inschuren vond plaats tussen 10 oktober en 7 november. 

Eind maart werden een loods Challenger en een loods Bintje uitgeschuurd (beiden behandeld met Biox-M). Bij de maandelijkse staalname begin april bleek dat intussen al 5 keer gefogd werd in een 3-tal loodsen waar Argos toegepast wordt - een 4de loods heeft voorlopig 4 toepassingen. In de 4 loodsen waar 1,4 Sight ingezet wordt, zien we dat in 3 loodsen intussen een 4de maal gefogd werd, de vierde loods heeft er 3 beurten op zitten. Waar het interval tussen de 1ste en 2de fogbeurt gemiddeld op 27 dagen lag, bedraagt dit nu ruim 6 weken in de opgevolgde loodsen. In de loodsen met Restrain staat het niveau van Restrain momenteel ingesteld op 8% bij 3 loodsen en in de 4de loods op 4%.

 

Kwaliteit

Het onderwatergewicht vormt voor geen enkele partijen een probleem (gemiddeld 404 g/5 kg voor de partijen Fontane) en drijvers komen slechts sporadisch voor. In alle loodsen zien we knollen dit nog steeds mooi vast zijn voor de tijd van het jaar. 

De bakkleur bedroeg begin april gemiddeld 2,0 voor de 14 resterende loodsen, wat nog steeds zeer goed is (schaal 0-6). De voorbije maanden zagen we in een 4-tal loodsen frieten in de kleurklassen 3 en 4 bij de baktesten, waarbij de individuele frieten in deze loodsen frieten soms tot in 5 verschillende klassen behoorden. Bij de laatste staalname begin april, werd slechts in 1 loods dergelijke spreiding waargenomen. Het aandeel heterogene frieten blijft de laatste maanden vrij stabiel en bedraagt gemiddeld zo’n 5%.

Als we de loodsen bekijken waar Fontane bewaard wordt, dan zagen we een zeer goede bakkleur begin december met een gemiddelde van 1,5 (op een schaal 0-6). In de loodsen waar Argos en Biox-M toegepast wordt, zit de bakkleur nog steeds op dit excellente niveau. De bakkleur in loodsen waar 1,4 Sight ingezet is, ligt sinds begin januari iets hoger en situeert zich om en bij 1,9; wat ook nog steeds een zeer goede bakkleur is. In de loodsen waar voor de kiemremming Restrain gebruikt wordt, bakken de frieten iets minder geel en schommelt de bakkleur al sinds begin januari rond 2,7. Zo lang de waarde schommelt tussen 2,5 en 3,0 kunnen we echter nog steeds spreken van een goede bakkleur. 

 

Kieming

Maandelijks volgen we ook de kieming op, dit door de lengte op te meten van de langste witte kiem per knol (2x 25 knollen). Dat de aardappelen kiemlustig waren begin dit seizoen, bleek ondermeer uit de waarneming in december, toen de kiemen gemiddeld als 1,5 mm lang waren, dit voor de loodsen Fontane met MH behandeld.
In de loodsen waar Argos, Biox-M en 1,4 Sight toegepast werd, zagen we vanaf januari iets minder lange kiemen en heeft de kieming zich min of meer gestabiliseerd. Bij inzetten van 1,4 Sight was de kiemlengte begin april nog steeds 0,4 mm, tegenover 1,5 mm voor Biox-M en Argos. In de loodsen met Restrain zijn de kiemen groter, en ligt de lengte van de kiemen op 6 à 7 mm sinds begin februari. 

Sinds maart  beoordelen we ook de interne kieming. Begin maart noteerden we 1 knol met lichte interne kieming in een loods Fontane waarop geen MH toegepast werd. Bij de laatste staalname begin april stelden we in géén enkele loods interne kieming vast. 

 

 

Opvolging in het kader van het Vlaio LA-traject "Slimme aardappelbewaring"

Print
Tags: