X
GO
nl-BEfr-FR
Areaal aardappelen stijgt opnieuw

Areaal aardappelen stijgt opnieuw

mardi 29 avril 2014

Begin april lieten 121 PCA-leden in een enquête weten welk aardappelareaal en welke rassen zij het komende seizoen zullen telen. Nog niet alle telers kenden op dat ogenblik hun definitief areaal. Toch kan met deze gegevens een eerste voorzichtige schatting gemaakt worden van het aardappel-areaal 2014.
Op 1 april was 49% van het areaal vroege aardappelen binnen de enquête geplant. Bij de (half)late ging het om 10%. De daarop volgende dagen ging het planten volop verder.

Vroege rassen
Het areaal vroege aardappelen zou volgens de enquête met 1% dalen. Deze gegevens moeten echter met de nodige voorzichtigheid worden geïnterpreteerd, aangezien met de enquête maar een beperkt aandeel van het areaal vroege aardappelen bereikt wordt. Het belangrijkste ras blijft Première met een areaalaandeel van 41% (44% in 2013 en 2012). Op de tweede plaats komt Amora (20%) gevolgd door Anosta, Frieslander en Sinora.

Bintje daalt 9%
Het totaal areaal bewaaraardappelen in Vlaanderen zou volgens de enquête met 5% stijgen t.o.v. 2013.
Onder de bevraagde telers daalt het areaal Bintje met 9%. Dit perentage kan na 1 april nog licht gewijzigd zijn, gezien de onzekerheid over de evolutie van de pootgoedprijs op het moment van de ondervraging. Het aandeel contracten ligt momenteel op 33% in de enquête (33% in april ‘13, 24% in ‘12). Deze resultaten zijn echter nog voorlopig. Op het moment van de enquête waren immers nog niet alle contracten gemaakt.
 
Fontane blijft stijgen
De stijging van het areaal bewaaraardappelen is volledig toe te schrijven aan het areaal ‘andere rassen’ dat volgens de enquête stijgt met maar liefst 16%. Zo’n 59% van het areaal andere rassen zou onder contract geteeld worden. Dit is een kleine daling t.o.v. 2013. Let wel, ook hier zijn nog niet alle contracten afgesloten.
Het areaal van Fontane blijft jaar na jaar stijgen. Dit ras neemt ondertussen binnen de enquête al 46% in van het areaal ’andere bewaaraardappelen’ (44% in 2013 en 36% in 2012). Nog steeds zien we in de enquête telers voor het eerst overstappen naar dit ras. We zien wel een opvallende daling in het percentage contracten t.o.v. vorig jaar.
Innovator en Markies nemen plaats 2 en 3 in. Vooral Markies wordt dit jaar meer uitgeplant en door meer telers. Ook Felsina blijft een belangrijk ras in Vlaanderen en lijkt voor het tweede jaar op rij te stijgen. Het areaal van Challenger binnen de enquête blijft gelijk. Asterix daarentegen blijft verder wegzakken in de rangschikking en ook het aantal telers blijft verder dalen.

Chips
De enkele telers uit de enquête die chipsrassen in hun teeltplan opnemen, hebben de intentie om iets meer uit te planten. Het ras VR808 is sinds een paar jaar veruit het belangrijkste chipsras. Voor de rest komen nog enkele hectaren Lady Claire en Lady Rosetta voor in de enquête.

Versmarkt
Aangezien versmarkt een vrij beperkt segment blijft in Vlaanderen, kan er geen inschatting gemaakt worden van een mogelijk daling of stijging van het areaal tafelaardappelen. Binnen de enquête nemen Santé en Annabelle het grootste aandeel in.
 
Wallonië
Bovenstaande cijfers hebben betrekking op het uit te planten areaal in Vlaanderen. Volgens de eerste cijfers zou ook in Wallonië het totale areaal toenemen met 7%. In tegenstelling tot Vlaanderen wordt ongeveer eenzelfde stijging verwacht bij Bintje als bij de andere rassen.
Innovator blijft daar veruit het grootste ras na Bintje. Fontane en Challenger nemen ook verder toe.

 

Print
Tags: areaal