X
GO
nl-BEfr-FR
Actuele berichten
Kiemremming

Kiemremming

jeudi 28 octobre 2021

Vorig jaar trad er al vroeg na de oogst kieming op. De aardappelen waren toen - na een droge en hete zomer - bijzonder kiemlustig en de MH-behandeling was niet overal gelukt. 
Dit jaar lijkt de situatie beter onder controle. We hopen dat de MH-behandeling de kieming nu langer zal kunnen uitstellen. Niettemin is het aan de teler om bijna dagelijks de aardappelen te controleren op beginnende kieming en nu al een strategie voor kiemremming voor ogen te houden.


EERSTE KEER

Tijdens het vorig bewaarseizoen werden de nieuwe kiemremmers voor de eerste keer ingezet. Dit gebeurde met wisselend succes. In de loodsen waar het vorig jaar misliep, lagen infrastructuur (gebouw, vrije ruimte, kisten/vrac...), ventilatie (debiet, verdeling) of klimaatsturing (vocht, producttemperatuur) meestal aan de basis van de problemen. In loodsen waar al deze aspecten goed zaten, was de werking van de middelen goed tot zeer goed. 


1,4SIGHT

Voor alle producten geldt dat de aardappelen droog moeten liggen vooraleer er gestart kan worden met foggen. Dit geldt ook voor 1,4Sight, een middel dat moet ingezet worden vóór er kieming aanwezig is. 1,4Sight (dimethylnaftaleen) is immers een kiemrustverlenger. Het middel zorgt ervoor dat aardappelen die in rust zijn kort na de veldfase, ook in rust blijven. Eens een partij wakker is, is het moeilijk om met 1,4Sight het kiemproces weer te stoppen. Een ‘preventieve’ behandeling is dus aangewezen! 
Hou uw aardappelen in de gaten en pas 1,4Sight toe van zodra de eerste tekenen van kieming verschijnen. Door een correcte behandeling telkens vóór de kieming op gang komt, kunnen de aardappelen gedurende een volledig bewaarseizoen kiemvrij gehouden worden. 
Bij de eerste behandeling wordt doorgaans 15 à 20 ml/ton toegepast. Van zodra de aardappelen volledig tot rust gekomen zijn (januari) kan er verder gegaan worden met lagere dosissen (10 à 12 ml/ton). De MRL in aardappelen is vastgesteld op 15 ppm. In andere gewassen bedraagt die 0,01ppm. Let dus op als andere producten (uien, wortelen...) in de nabijheid bewaard worden, want kruiscontaminatie is mogelijk. De wachttermijn bedraagt 30 dagen. Voor telers die frequent afleveren of thuis verkopen kan dit een probleem zijn.


ARGOS EN BIOX-M

Argos bestaat uit sinaasappelolie, een etherische olie gewonnen uit de schil van sinaasappelen. Het is een 100% natuurlijk product dat tijdens de bewaring door de aardappelen moet geforceerd worden. 
Biox-M bestaat uit muntolie. Het is een volledig natuurlijk product waardoor het ook toegelaten is in de bewaring van biologische aardappelen. Muntolie wordt net zoals Argos en 1,4Sight toegepast onder gasvorm, door middel van een fogapparaat of door koudverneveling. 
Beide natuurlijke oliën (Argos en Biox-M) hebben de eigenschap aanwezige kiemen af te branden. Voorwaarde is wel dat de dosis hoog genoeg is en dat het middel de kans krijgt om voldoende in contact te komen met de kiem. Zo niet, groeit de kiem verder door en wordt ze te lang om nog te kunnen afbranden. Een veldtoepassing met MH vormt een belangrijke ondersteuning voor een geslaagde kiemremming met Argos of Biox-M.
Zowel met Argos als Biox-M moet er gestart worden, als de kiemen 1 à 2 mm (max. 0,5cm) groot zijn. In dit stadium zullen de kiemen na enkele dagen zwart worden. Hoe groter de kiemen, hoe moeilijker het is om ze te vernietigen. Vaak gaat het in eerste instantie om de hoofdkiem (topspruit). Eens die eraf is, krijgt de aardappel het signaal om meerdere zijkiemen te vormen. Dit is ook de reden waarom er vaak al na 3 weken nieuwe kiemen zichtbaar worden. 
Argos moet altijd worden ingezet aan 100 ml/ton (maximum 9 toepassingen). Voor Biox-M kan voor de eerste behandeling een afweging gemaakt worden tussen 90 of 60 ml/ton. In het geval van ernstige kieming (vaak partijen zonder MH of partijen) is het beter te kiezen voor 90 ml/ton. Andere partijen kunnen met 60 ml/ton starten. 


VENTILATIE

Tijdens en na de toepassing van Argos, Biox-M en 1,4Sight moet er intern geventileerd worden aan een gereduceerd debiet (50%). Vorig jaar zijn heel wat toepassingen gebeurd aan een té hoog debiet, met slecht resultaat! Ventileer intern aan verminderd debiet tot wanneer de nevel volledig neergeslagen is. Na de toepassing moet de loods gedurende 48 uren gesloten blijven. Af en toe mag er intern geventileerd worden. 
Zorg voor een goede afdichting van de loods. Hoe minder lekkage, hoe minder product er verloren gaat en hoe beter/langer de werking. Ook de vullingsgraad is bepalend voor een goede werking. Hoe voller de loods, hoe beter het resultaat.


WACHTTERMIJN

Door de natuurlijke oorsprong van de kiemremmers Argos en Biox-M hebben behandelde aardappelen geen residu. Voor Argos is er ook geen wachttijd. Er wordt evenwel aangeraden na de toepassing 48u te wachten vooraleer uit te schuren. Voor Biox-M bedraagt de wachttermijn officieel 6 dagen, maar om de meeste muntgeur kwijt te geraken is het aangewezen de aardappelen ten vroegste na 12 dagen te consumeren/verwerken. Er is geen maximale residulimiet (MRL) voor muntolie vastgesteld.


RESTRAIN

Ethyleen is een zeer vluchtig gas dat in de bewaarloods gebracht wordt en zich gemakkelijk een weg zoekt tussen de aardappelen. In het Restrain-concept gebeurt de toepassing met een generator die ethanol omzet in ethyleen om de ruimte op een vooraf ingesteld niveau te houden. Ethyleen vertraagt de kieming en hun lengtegroei. Er worden dus kiemen gevormd, maar ze blijven kort en dik. Bij aflevering vallen de kiemen er af. Er zijn geen gegevens bekend over het gewichtsverlies die deze kiemen vertegenwoordigen. Ook bij Restrain is het belang van een geslaagde MH-behandeling niet te onderschatten. 
De behandeling van Restrain wordt opgestart nadat de knollen droog zijn en op streeftemperatuur zitten. Op dat ogenblik is de ademhaling van de knollen sterk verminderd en kan het CO2-gehalte in de loods onder 2500ppm blijven. Dit is ten allen tijde een voorwaarde om problemen met bakkleur te voorkomen. Sowieso wordt ethyleen alleen aangeraden in rassen die van nature een goede bakkleur hebben. Volg de bakkleur nauwlettend op zodat er ingegrepen kan worden (afleveren) bij een stijging. Voor ethyleen is er geen MRL en er moet er geen wachttijd aangehouden worden.

 

 

Respecteer steeds de principes van IPM (geïntegreerde gewasbescherming)!

IPM in de akkerbouw (demonstratieproject met de steun van de het Departement Landbouw en Visserij)

Print
Tags: