X
GO
nl-BEfr-FR
Actuele berichten

Theme picker

Onkruidbestrijding in de aardappelteelt voorjaar 2019

Onkruidbestrijding in de aardappelteelt voorjaar 2019

jeudi 18 avril 2019

De onkruidbestrijding in aardappelen is gebaseerd op een geslaagde vooropkomst behandeling. Het resultaat hangt af van een goede rugopbouw, de weersomstandigheden en ook vooral afstemmen van de middelen op de aanwezige onkruiden op het perceel. Een toepassing in na-opkomst dienen we vooral te zien als een corrigerende toepassing: er zijn immers maar een beperkt aantal middelen erkend die niet het volledige onkruidspectrum aanpakken.

Probleemonkruiden

In de aardappelteelt zijn de belangrijkste probleemonkruiden melganzenvoet, zwarte  nachtschade, varkensgras, perzikkruid, zwaluwtong, kleefkruid, bingelkruid en sporadisch duivenkervel. Bij aanwezigheid van melganzenvoet zijn Challenge, Novitron DAMtec, Stallion of Stomp Aqua aangewezen. Bij perzikkruid hebben Stallion en Stomp Aqua een goede werking, maar ook Artist, Centium, Challenge, Metric en Novitron DAMtec scoren vrij goed op dit onkruid. In na-opkomst en op jong perzikkruid scoort ook Sencor goed. Voor zwarte nachtschade zijn we vooral aangewezen op Centium, Stallion Stomp Aqua of Defi. In naopkomst valt dit onkruid niet meer te bestrijden. Voor zwaluwtong kan de combinatie van Centium met Challenge of Novitron DAMtec ingezet worden. Varkensgras wordt best bestreden met de actieve stof clomazone (Centium, Metric en Stallion) ofwel met Proman of Stomp Aqua. Voor hanenpoot zijn vooral Proman, Artist en Tavas op hun plaats, of Titus in na-opkomst. Tegen doornappel blijken Artist en Sencor een behoorlijke werking te hebben, maar ook Centium, Proman en Stomp Aqua bieden mogelijkheden.  

Tijdstip van behandelen

Het beste resultaat wordt in principe bekomen door kort vóór de opkomst op goed bezakte ruggen te behandelen. In de praktijk zal echter een compromis gezocht moeten zoeken tussen voldoende bezakte ruggen enerzijds en gunstige weersomstandigheden (windstil weer, neerslag na de toepassing) anderzijds. Uit ervaring weten we dat de ideale momenten vaak schaars zijn.
Bijna alle middelen hebben een voldoende lange nawerking en meestal zien we na een regenbui de onkruiden opnieuw verdwijnen, zeker na gebruik van Centium of Challenge. Houdt er rekening mee dat sommige producten remming of verkleuring kunnen geven als ze te kort voor opkomst toegepast worden. Enkel Artist, Defi, Proman en Sencor kunnen veilig tot bij opkomst ingezet worden.  Middelen als Centium, Challenge, Novitron DAMtec, Stomp Aqua en Tavas dienen minimaal 5 dagen voor opkomst toegepast te worden om remming en/of verkleuring te vermijden. Respecteer zeker deze termijn als je meerdere middelen combineert, zo niet kan de gewasremming vrij uitgesproken zijn.

Bovenstaande onkruiden

Indien bij de toepassing voor opkomst al onkruiden boven staan, kan ervoor geopteerd worden om deze kleine onkruiden af te branden door een contactmiddel toe te voegen. Met name producten op basis van diquat (vb. Reglone) en pyraflufen-ethyl (Gozai, Kabuki) zijn hiervoor erkend, naast hun gekend gebruik als loofdoder. Let wel, ook de bovenstaande aardappelen worden bij deze toepassing afgebrand, maar komen nadien wel terug boven. Voor beide actieve stoffen geldt ook een beperking op de totale dosis per seizoen (= som van onkruidbestrijding én loofdoding): voor diquat mag maximum 1 kg actieve stof per 12 maanden mag ingezet worden (5 l handelsproduct); van producten op basis van pyraflufen-ethyl mag maximaal 1,6 l handelsproduct per teelt gebruikt worden. 

Rasgevoeligheid

 

Let bij het gebruik van de actieve stof metribuzin ook op de rasgevoeligheid: naast Sencor, betreft dit ook de middelen Artist en Metric! Van de rassen Frieslander, Innovator en VR808 is bekend dat ze zéér gevoelig zijn. Ook enkele meer recente rassen zoals Bricata, Excellency, Ivory Russet en Levinata zijn gevoelig bij toepassing in vooropkomst. Bij de nieuwe rassen Divaa, Jackson, Leonardo kan metribuzin dan wel weer zonder gevaar ingezet worden in vooropkomst. Bij frequent geteelde rassen zoals Bintje, Challenger, Daisy, Fontane, Lady Anna, Lady Claire, Magnum, Markies en Royal kan metribuzin zonder problemen. 

Bij een beperkt aantal rassen kan Sencor in vooropkomst zonder problemen gebruikt worden, maar kan er soms in na-opkomst remming gezien worden (bij ongunstige omstandigheden). Voorbeelden hiervan zijn Agria, Avalanche, Jelly, Nicola en Lady Rosetta. Informeer bij nieuwe rassen of het ras al dan niet gevoelig is.

 

Middelenkeuze

Bij het samenstellen van het schema dienen de middelen gekozen te worden in functie van de te verwachten onkruiden (zie gevoeligheidstabel). Daarnaast speelt in de praktijk ook vaak de afweging om al of niet Challenge in te zetten (risico of indirecte driftschade) en ook of het ras al of niet gevoelig is voor metribuzin. Hieronder enkele mogelijke schema’s.

 

Mogelijkheden in na-opkomst

In België zijn op basis van de erkenning 3 producten toegelaten in na opkomst: Titus, Sencor (of ook Metritex, Metrizin, Mistral en Buzzin) en Centium (of Coelium en Clomazor). Voor Centium betreft het een uitbreiding van de vooropkomst erkenning: toepassing mag tot de aardappelen 10 cm hoog zijn. In de praktijk echter resulteert Centium echter bij te late vooropkomst toepassing en in na-opkomst in verkleuring van het aardappelgewas. Titus en Sencor blijven dan ook de enige middelen die probleemloos kunnen ingezet worden eenmaal de aardappelen boven staan. Om voldoende resultaat te boeken, moeten ze zo vroeg mogelijk gespoten worden op kleine onkruiden.

Titus in na-opkomst heeft een eerder beperkt spectrum: het werkt niet op zwarte nachtschade of varkensgras en heel matig op bingelkruid en melganzenvoet. Er is wel een goede werking op muur, koolzaad, kamille en herderstasje.

Een mengeling van Sencor + Titus en uitvloeier zal matig reageren op bingelkruid, melganzenvoet en hondspeterselie en werkt niet op zwarte nachtschade. Zeker voor Sencor is het belangrijk om op jonge onkruiden te spuiten.

Grassen

Grassen kunnen na opkomst bestreden worden in het 3-6 bladstadium met de typische graminiciden. De grassenmiddelen met erkenning in aardappelen zijn: Agil, Centurion, Focus Plus, Pantera, Select Prim en Targa Prestige. Opgepast, in tegenstelling tot de andere herbiciden in de aardappelteelt hebben de grassenmiddelen een wachttijd, die naargelang het product varieert van 28 tot 60 dagen. 

Print
Tags:

Theme picker