X
GO
nl-BEfr-FR
Hoeveel stikstof zit er momenteel in de bodem (0-90 cm)?

36 Vlaamse percelen worden maandelijks opgevolgd. Klik op een perceel voor de meest actuele cijfers over minerale stikstofinhoud, dierlijke bemesting en/of het weer op dit perceel.

 
ACTUEEL : MINERALE STIKSTOFGEHALTES ZEER VARIABEL
Na enkele weken van relatieve droogte in juni-juli heeft de overvloedige regenval eind juli - begin augustus gezorgd voor extra mineralisatie in de bouwvoor. Dit is echter niet overal zichtbaar, enerzijds omdat er opname plaatsvond door het gewas, en anderzijds omdat op zandige bodems vermoedelijk toch wel wat minerale stikstof is uitgespoeld door de combinatie van de intense buien en de koudere temperaturen (minder evapotranspiratie). Dit kan in enkele extreme gevallen ook geleid hebben tot enig stikstoftekort voor de gewassen. Het gevolg is dat de actuele minerale stikstofvoorraden in het bodemprofiel erg variabel zijn. Op de meeste aardappel- en preipercelen is de bodemvoorraad in augustus nog voldoende tot zeer hoog. Op andere percelen, met name voor mais, vinden we eerder lage tot heel lage cijfers. Dit is eerder gunstig aangezien de stikstofopname van mais stilvalt na de bloei. 

MEI-JULI
Door bemesting is de stikstofvoorraad in de wortelzone overal aangevuld en zijn er bijna nergens tekorten voor het gewas. Uit stalmest is de stikstofvrijstelling op dit moment vooral goed zichtbaar waar deze al enige tijd terug werd ingewerkt. Waar nog niet bemest werd (met name op preipercelen) zien we een beperkte stijging van het stikstofgehalte in de bouwvoor door toedoen van mineralisatie uit organische stof. 

Door de langdurige regenval is heel wat stikstof in het voorjaar uitgespoeld tot onder de wortelzone. Op gronden met een lichte textuur is de uitspoeling intens gebeurd en vinden we in de 60-90 cm laag minder grote hoeveelheden stikstof terug. Op percelen met een zwaardere textuur is een groter deel van de naar beneden gespoelde stikstof nog steeds aanwezig in de 60-90 cm laag. Deze stikstof zal wellicht tot in het najaar in de bodem aanwezig blijven. 

MAART-APRIL
Op percelen met een zwaardere textuur is de minerale stikstofinhoud momenteel behoorlijk hoog. Met name in de laag 60-90 cm bevindt zich vrij veel (uitgezakte) stikstof. Deze stikstof is echter niet meer opneembaar voor ondiep wortelende gewassen zoals aardappelen. Op de meeste zandgronden was de nitraatuitspoeling intenser en ligt de minerale stikstofinhoud in de laag 0-90cm een stuk lager. In de bouwvoor (0-30 cm) is recent wat stikstof vrijgekomen door mineralisatie, maar ook die zal deels verder uitspoelen naar beneden. Alleen op percelen waar vorstresistente vanggewassen staan, is er voldoende opname om dit te compenseren.
 
Uitleg bij de kaart
Op bovenstaande kaart ziet u de 36 praktijkpercelen waarop de minerale stikstofinhoud van de bodem maandelijks wordt opgevolgd. De gegevens worden telkens halverwege en op het einde van de maand aangevuld met de laatste nieuwe resultaten. Als u de kaart bekijkt met uw gsm, houdt u deze best horizontaal voor een goede weergave.

U kan per praktijkperceel doorklikken naar:

  • de evolutie van de minerale stikstofinhoud in de bodem
  • de samenstelling van de toegediende dierlijke mest
  • weersgegevens van het meest nabijgelegen weerstation
    
 
 
met de financiële steun van: