X
GO
nl-BEfr-FR
Variabel aardappelen poten

Variabel aardappelen poten

Resultaten 2018

donderdag 23 mei 2019

Eind 2017 is een operationele groep gestart waarbij het toepassen van variabel aardappelen poten van dichtbij werd bekeken (financiering door de Vlaamse Overheid). De operationele groep “Variabel aardappelen poten” omvat 4 landbouwers en een loonwerker. Zij hebben reeds enige ervaring met het variabel poten van aardappelen en dit vanuit verschillende beweegredenen. Inagro, PCA, PIBO en PCLT zijn de praktijkcentra binnen het project. Omdat variabel poten enkel mogelijk is met aangepaste mechanisatie (plantmachine) wordt ook de constructeur Grimme bij deze operationele groep betrokken. Zij beschikken over een plantmachine waarbij de vier plantrijen elk afzonderlijk kunnen aangestuurd worden op vlak van pootafstand.  

Het pootgoed van aardappelen is kostbaar, waardoor de telers natuurlijk de maximale opbrengst willen halen. Er zijn een aantal plaatsen op een perceel met een ‘afwijkende’ opbrengstpotentie. We denken hierbij in de eerste plaats aan rijpaden met de ruggen aangrenzend aan de rijpaden, schaduwrijke plekken (bv door bomen) en afwijkende (bv. drogere) zones. Door op deze plaatsen de pootafstand aan te passen aan de opbrengstpotentie kunnen opbrengstverminderingen vermeden worden. 

Tijdens het groeiseizoen 2018 werden drie proeven aangelegd in kader van de operationele groep “Variabel aardappelen poten” door Inagro en PCA. In kader van het demonstratieproject “SmartCrops” werden door PIBO, Inagro en het PCLT ook proefvelden met variabele pootafstanden aangelegd. In totaal werden zo vier proeven opgevolgd met variabele pootafstanden in en naast rijpaden. Twee velden werden variabel geplant aan de hand van variabele EC gemeten met een bodemscan. Om een zo volledig mogelijk beeld te vormen van de voor- en nadelen van variabel poten worden in dit verslag de proeven van beide projecten samen besproken.  


Hieronder kunt u het volledige verslag nalezen.

 

Resultaten proeven variabel poten 2018

 

 

 

Print

Documenten voor download

Comments are only visible to subscribers.