X
GO
nl-BEfr-FR
Invloed van potermaat, snijden en ontsmetting van het pootgoed Fontane

Invloed van potermaat, snijden en ontsmetting van het pootgoed Fontane

resultaten 2018

zondag 14 april 2019

In het algemeen zorgden de extreme stressomstandigheden tijdens seizoen 2018 voor heel wat problemen bij de aardappelteelt. Alle rassen ondervonden een groeiachterstand, lagere opbrengsten op het einde van het seizoen als ook de aanwezigheid van doorwas bij alle gevoelige rassen (Bintje, Fontane, Agria, …). 
Deze algemene problemen traden ook op bij de proef met Fontane. De groei werd sterk afgeremd vanaf het einde van juni tot aan de terugkeer van lichte regen in de loop van augustus. Deze vertraging in de groei is zeer duidelijk te zien in de resultaten van de rendementen, zowel bruto als netto. Het maximum netto rendement van de vermarktbare sortering (+35mm) bedraagt niet meer dan 33 ton/ha. Dit is zeer laag voor Fontane die normale opbrengsten haalt rond 50 ton/ha. 

Rekening houdende met de factoren potermaat versus snijden, worden heel wat verschillen duidelijk na een statistische analyse van de resultaten.
  • De veldjes die geplant werden met de potermaat 45/50mm haalden de slechtste resultaten op vlak van het bruto en netto aantal knollen en het bruto en netto rendement in de sortering interessant voor de verwerkende frietindustrie (+50mm). Dit verschil wordt echter afgezwakt op het niveau van het netto totale rendement (+35mm). Het verschil wordt dan zo danig klein dat er geen statistische verschillen meer zijn. 
  • De veldjes geplant met de gesneden potermaat 45/50 mm zorgen voor intermediaire resultaten met een beperkter knolaantal en lagere rendementen. Enkel bij de grove sortering (+50mm) waren de resultaten wel beter maar bleven deze toch ook lager in vergelijking met de veldjes met niet-gesneden pootgoed.
  • Pootgoed van de maat 28/35mm produceerden een lager knolaantal en lagere rendementen in de sortering -35mm en 35/50mm. Ze haalden wel goede resultaten op niveau van de grove sortering +50mm. Dit verschil leidt er echter niet toe om deze potermaat bovenaan te klasseren op vlak van netto-opbrengst (+35mm).
Het onderwatergewicht ligt hoger bij gebruik van de potermaat 40/50mm in vergelijking met de andere potermaten. Maar bij alle objecten komt het onderwatergewicht ruim boven de norm uit van de frietindustrie.

Als er gekeken wordt naar de interactie tussen de factoren potermaat/al dan niet snijden versus een pootgoedbehandeling, zijn er veel minder verschillen. We observeren enkel wat verschillen op niveau van het aantal knollen.
  • Op niveau van het aantal knollen in de sortering 35/50mm, zowel bruto als netto, zorgt het object met de potermaat 45/50 mm zonder knolbehandeling het grootste aantal knollen. 
  • Het object met potermaat 28/35mm zorgt voor het laagste aantal knollen. 
  • De andere objecten bevinden zich hiertussen. 

Deze verschillen zijn niet te zien bij de rendementen waardoor er geen interessante conclusie kan getrokken worden binnen deze proef voor dit seizoen.
Het snijden van pootgoed verhoogt in het algemeen de kans op de aanwezigheid van verschillende ziekten zoals bacteriën en fungiciden op de knollen. De uitzonderlijk warme en droge omstandigheden tijdens het seizoen 2018 waren uiterst ongunstig voor deze ziekten. Vanaf het moment van planten, tijdens het groeiseizoen als ook bij de oogst kon geen enkele bacterieziekte of schimmel  zich ontwikkelen op het gewas of de knollen in deze proef. 

 

Het volledige verslag in het Frans kunt u hier nalezen:

Print

Comments are only visible to subscribers.