X
GO
nl-BEfr-FR
Biostimulanten in aardappelen

Biostimulanten in aardappelen

resultaten 2018

zondag 21 april 2019

De proef had als doel de invloed van bladbespuitingen met verschillende biostimulanten te onderzoeken op het rendement, het onderwatergewicht en de kwaliteit van Fontane. Deze proef werd aangelegd door Carah in Ath (2018).


Er werden 6 objecten aangelegd:
1. Getuige, zonder bladbespuiting
2. Een schema met afwisselend Agrotim Zenith en Algomel Proact
3. Geenflash Be Bio bij elke fungicidebespuititng (max. 10 keer)
4. Ecobios aan 0,1 l/ha (stadium begin knolzetting)
5. Nuspray aan 1 l/ha, 1 keer per maand tot aan de knolzetting
6. Bactogreen aan 1 l/ha, 1 keer per maand tot aan de loofdoding

In het algemeen zorgden de extreme stressomstandigheden tijdens het seizoen 2018 voor heel wat problemen in de aardappelteelt. Alle rassen ondervonden een groeiachterstand, lagere opbrengsten op het einde van het seizoen alsook de aanwezigheid van doorwas bij zowat alle rassen (Bintje, Fontane, Agria, …). Deze algemene problemen traden ook op in de proef met Fontane. De groei werd sterk afgeremd vanaf het einde van juni tot aan de terugkeer van lichte regen in de loop van augustus. Deze vertraging in de groei is zeer duidelijk te zien in de resultaten van de rendementen, zowel bruto als netto. Het maximum netto rendement van de vermarktbare sortering (+35mm) bedraagt niet meer dan 32 ton/ha. Dit is zeer laag voor Fontane die normaal opbrengsten haalt rond 50 ton/ha.

Deze groeiproblemen, gelinkt aan de droogte en aan de hoge temperaturen, hebben ook de opname van de biostimulanten beïnvloed. Door de hitte bleven de huidmondjes veel meer dicht. Deze situatie deed zich voor tijdens een belangrijk deel van de groeiperiode. De opname van de gebruikte bladmeststoffen werd dus hoogst waarschijnlijk verstoord.

Hierdoor werd geen enkel statistisch verschil gevonden tussen de verschillende objecten. Er werd een lichte tendens gevonden tussen de objecten met Ecobios (object 4), Nurspray (object 5) en Bactogreen (object 6). 

Een klein verschil werd ook waargenomen bij het onderwatergewicht. Objecten 1 (getuige), 2 (Agroptim Zenith en Algomel Proact) en 3 (Greenflash) haalden vergelijkbare waarden en die lagen iets hoger in vergelijking met de objecten 4 (Ecobios), 5 (Nurspray) en 6 (Bactogreen).

Het lijkt echter te vroeg om conclusies te trekken aangezien de weersomstandigheden die zeer uitzonderlijke waren. Deze hebben ongetwijfeld een belangrijke invloed gehad om de resultaten van deze proef. 

 

Hieronder kunt u het volledige verslag nalezen (Frans).

Rapport Biostimulants 2018

Print

Documenten voor download

Comments are only visible to subscribers.