X
GO
nl-BEfr-FR
Opvolging kwaliteit diverse rassen

Opvolging kwaliteit diverse rassen

mei 2020

vrijdag 15 mei 2020

In 2019 lagen op diverse locaties in Vlaanderen proeven aan met late friet- en chipsrassen. Van de locaties Kortrijk en Waterland-Oudeman werden knollen in bewaring gestoken onder een constante temperatuur van 8°C (met CIPC). 
In 2019 lagen ook op twee locaties proeven aan met rassen geschikt voor thuisverkoop (vastkokend en bloemig). Knollen uit de proeven in Langemark en Wortegem-Petegem worden momenteel eveneens bewaard (8°C, met CIPC). 
De kwaliteit van al deze rassen worden op regelmatige basis opgevolgd. Begin mei werden de rassen voor de vijfde keer aan een analyse onderworpen.  
 

Frietrassen

De gemiddelde frietkleur over de 8 rassen en 2 locaties heen lag zowel eind februari, begin april als begin mei rond een index van 1,8 à 1,9. Dit is een uitstekende score. 
Tussen de rassen onderling blijven de verschillen redelijk beperkt. Zes rassen blijven onder een bakindex van 2,0 wat uitstekend is. Enkel Innovator en Ivory Russet halen al sinds eind februari een cijfer tussen 2,0 en 2,5 wat ook nog steeds zeer goed is. Alverstone Russet is op vlak van frietkwaliteit al het hele bewaarseizoen de nummer één. De bakkleur van Donata, Fontane en Babylon zit ook al het hele seizoen dicht bij elkaar. Tiger en Miss Malina eindigden begin mei op quasi dezelfde score als de vorige drie rassen. Maar de frietkleur van Tiger en Miss Malina scoorde de voorbije maanden wel steeds iets hoger. De bakkleur van Innovator startte nog uitstekend, maar kende al heel snel een achteruitgang van de kwaliteit. Ivory Russet startte meteen op een ‘hoger’ niveau (maar ook nog heel goed) en kende grotere schommelingen bij de diverse analyses. Dit kan wijzen op een grotere heterogeniteit tussen de knollen. Maar zelfs begin mei bleef de frietkleur van Ivory Russet en Innovator nog steeds zeer goed.
Ook tussen de twee locaties is er nauwelijks een verschil. De frietindex van de acht rassen uit Kortrijk haalden een vergelijkbare bakkleur als deze uit Waterland-Oudeman. De rangorde van de rassen is ook heel gelijklopend tussen de twee locaties. 

 

frietrassen mei 20

frietrassen mei 20

 

Chipsrassen

De verschillen in bakkleur van de chipsrassen is zoals gewoonlijk zeer klein. Let wel: de chipsrassen worden tijdens deze opvolging gebakken als frieten. 
Kort na oogst hadden alle rassen een uitstekende bakkleur (als friet) met enkel Louisa die een iets hogere score haalde (maar nog steeds zeer goed). Gedurende de voorbije maanden was de frietkleur van de chipsrassen vrij constant gebleven. Enkel Louisa kende een beter resultaat begin april. Begin mei ging de kwaliteit van alle rassen vervolgens toch achteruit en kwamen de indexen van de vijf rassen allemaal op een index van 1,6 à 1,7.

Kort na oogst en eind maart worden ze effectief als chips gebakken. Ook dan blijven de verschillen tussen de rassen eerder klein. Kort na de oogst scoorde Louisa iets minder op vlak van de chipskleur. Opal haalde toen de beste score. Ook eind maart haalde Opal nog steeds de beste kwaliteit. Het verschil tussen de andere vier chipsrassen was minimaal. Ook op vlak van de smaak lagen de resultaten dicht bij elkaar. Alle rassen haalden een zeer goed cijfer.

 

chipsrassen mei 20


 

Rassen thuisverkoop

In de twee proeven met rassen voor thuisverkoop waren er 4 vastkokende variëteiten en 5 bloemige opgenomen. Vastkokende rassen zijn vooral bestemd als kookaardappel. Toch zien we soms rassen die zowel vastkokend zijn en daarbij ook frietgeschikt. Zo blijken Artemis en Charlotte een zeer goede frietkleur te hebben bij elk van de vijf baktesten. De vastkokende rassen Allians en Annabelle zijn helemaal niet frietgeschikt.
Alle bloemige rassen haalden tot half mei een zeer goede score gaande van 1,2 (Victoria) tot 1,9 (Bintje).

 

rassen thuisverkoop mei 20

rassen thuisverkoop mei 20

 

 

Print
Tags:

Comments are only visible to subscribers.